Zarządzanie zmianą w organizacji w oparciu o zwinne narzędzia (Agile)Menedżerskie

Zarządzanie zmianą w organizacji w oparciu o zwinne narzędzia (Agile)

gru5
2 dni
gru6
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 28 listopada 2022
1250zł+ 23% VAT
Po 28 listopada 2022
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zmianą w organizacji

Większość modeli opisujących proces wdrażania zmian bazuje na liniowym, projektowym podejściu, lub koncentruje się tylko na zachowaniach ludzi w zmianie. Mimo, że teoretycznie wydaje się to słuszne, to w konfrontacji z rzeczywistością zupełnie się nie sprawdza. Po prostu metody te nie są skuteczne. „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” jak powiedział Einstein. Dlatego skoro już wiemy, że we wdrożeniu zmian rozwiązania kaskadowe z projektowym podejściem się nie sprawdzają czas zastosować Agile, metody zwinne.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zarządzanie zmianą w organizacji w trakcie, którego poznają Państwo i zrozumieją model wdrażania zmian, który oparty jest na elementach zwinnych metodyk zarządzania. Bardzo istotnym wątkiem będzie również zrozumienie zachowań ludzi w zmianie i nakreślenie optymalnych działań, tak aby zmiany dokonywały się dzięki nim i z pełnym ich zaangażowaniem.

Szkolenie zarządzanie zmianą w organizacji adresujemy do pracowników każdego szczebla organizacji i każdej grupy stanowiskowej. Dla tych, którzy obecnie uczestniczą w zmianie lub będą w niej uczestniczyć, dla interesariuszy zmiany, ambasadorów i dla jej obserwatorów – słowem dla wszystkich, bo wszystkich dotykają zmiany tylko w różnych rolach.

Program

Coś się kończy, coś się zaczyna – krótka historia i doświadczenia we wdrażaniu zmian

 • Co działa, a co nie i dlaczego – udokumentowane doświadczenia porażek z ostatnich dwóch dekad
 • Jeśli tu jesteś, to już jesteś w zmianie – co sprawia, że tu jesteś
 • VUCA, SPAM, WOLA I Czerwona Królowa – co to znaczy i od czego należy zacząć
 • Zmiana, to ciągłe uczenie się – zapominanie o Kolbie i Demingu

Agile w zmianie - zmiana na poziomie organizacyjnym

 • Filozofia Agile i 4 główne zasady Manifestu Agile – punkt wyjścia do zwinnego myślenia o zmianie
 • Wartości Agile – czy realizując procesy zmiany można je stosować wybiórczo
 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą
 • Kultura organizacyjna wspierająca zmianę
 • Pokusa metod kaskadowych – spełnienie potrzeb przewidywalności i kontroli zwraca ku starym nawykom projektowym
 • Analiza 5 barier

Wgląd – Strategiczna Kanwa Zmiany – praktyczne przejście przez narzędzie

 • Zwinna diagnoza organizacji
 • Lean Coffee
 • Retrospektywa
 • Hakowanie Kultury Organizacyjnej
 • Etapy Zmiany Kottera,
 • Kanwa taktyczna – Analiza Pola Sił
 • Model wartości konkurujących

Opcje działań - brak wyboru, dylemat, wolność

 • Narzędzia generowania opcji działań
 • Kwestionowanie założeń
 • Szacowanie kosztów i wartości działań
 • Diagram wartości – nisko wiszące owoce, słonie, szybkie sukcesy, kosz

Opcje wyboru i eksperymenty – klucz do zwinności

 • Cykl eksperymentu – na czym polega i jakie są cechy dobrego eksperymentu w zwinnym zarządzaniu zamianą
 • Pętle iteracyjne w eksperymencie
 • Stawianie hipotez i ich weryfikacja
 • Miary sukcesu eksperymentu i wyniki

Ludzie w zmianie – klucz do sukcesu dzięki zwinnemu podejściu do potencjału ludzi

 • Partycypacja, zaangażowanie, poczucie wpływu jako rdzeń procesu wprowadzania zmiany
 • Budowanie zespołu agentów zmian
 • Drabina sprawstwa
 • Krzywa przyswajania wiedzy Ebbinghausa –uczenie się nowego i oduczanie/zapominanie starego
 • Postawy wobec zmiany - krzywa upowszechniania innowacji Rogersa
 • Model zmiany wg Virginii Satir – jak naprawdę jest w praktyce
 • Opór w zmianie, czy reakcja na zmiany – ograniczające przekonania, blokujące obawy
 • Role w procesie wprowadzania zmian (ambasador, agent zmiany, obserwator, uczestnik
 • Model doboru taktyk w radzeniu sobie z reakcjami na zmianę

Komunikacja w zmianie – zwinne komunikowanie zmiany

 • Wartości Agile jako punkt wyjścia - powrót do wartości Agile
 • Zwinny plan komunikacji – na czym polega jego zwinność
 • Narzędzia komunikacji wykorzystywane podczas zmian
 • Środki komunikacji i ich skuteczność
 • Złoty krąg – błędy w komunikowaniu wizji zmiany
 • Pięć kluczowych elementów pierwszego komunikatu o zmianie
 • Model NOWINA i storytelling
 • Radiatory informacji

Zakończenie szkolenia

 • Wnioski, podsumowania, Indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych

Korzyści

Poznają Państwo cykl zwinnego zarządzania zmianą oraz narzędzia możliwe do wykorzystania na każdym z etapów cyklu

Zrozumieją Państwo różnicę pomiędzy liniowymi, a zwinnymi metodami wdrażania zmian w celu świadomego wdrażania narzędzi zwinnych

Nabędą Państwo umiejętności diagnozowania metod prowadzących do porażki i tych zbliżających do sukcesu w procesie wdrażania zmian

Przygotują się Państwo do wdrożenia zmiany, będą potrafili przygotować Strategiczną Kanwę Zmiany, a dzięki temu opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu

Dowiedzą się Państwo jak wygląda krzywa zmian w praktyce i dlaczego w podejściu zwinnym mówienie o „oporze” w zmianie nie ma uzasadnienia

Nauczą się Państwo jak, wykorzystując metody zwinne, dzięki ludziom uczestniczącym w zmianie osiągnąć sukces w jej wdrożeniu

Ekspert

Bożena Janowska
Bożena Janowska

Trener biznesu, coach, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku. Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat współpracuje również z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.

Doktorantka na studiach Ekonomiczno –Społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008). Insightful Profiler™ (iP121)

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu. 

Dotychczas z jej usług w zakresie szkoleń i doradztwa korzystały firmy z następujących branż: informatyczna, ubezpieczeniowa, hotelarska, finansowa, automotive, telemarketingowa, kosmetyczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, administracja państwowa, organizacje samorządowe i pozarządowe, sieci handlowe i firmy produkcyjne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

gru5
2 dni
gru6
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 28 listopada 2022
1390zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij