AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczne

Opis szkolenia

Szkolenie zasady tworzenia aktów wewnętrznych

W każdej instytucji, urzędzie, ale także w niemal każdym niepublicznym podmiocie tworzone są różnego rodzaju akty wewnętrzne. Opracowanie regulaminu pracy, czy regulaminu wynagradzania to wyzwania, którym musi sprostać niemal każdy pracodawca. W większych podmiotach, o bardziej złożonej strukturze i zasadach zarządzania – liczba aktów wewnętrznych jest niejednokrotnie bardzo duża. Te akty muszą być należycie sporządzone, muszą być jasne i zrozumiałe dla ich adresatów, muszą też tworzyć spójny system. Zmiany takich aktów muszą być poprawnie dokonane. Cele te łatwiej osiągnąć, jeżeli pracownicy odpowiedzialni za opracowywanie aktów wewnętrznych przestrzegają określonych zasad. Zasady techniki prawodawczej formalnie dotyczą tylko legislatorów zaangażowanych w proces legislacyjny prowadzony przez organy państwowe i samorządowe. W praktyce jednak, znajomość zasad techniki prawodawczej przydatna jest każdemu, kto musi sporządzać lub opiniować projekty jakichkolwiek aktów prawnych, także aktów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia zasady tworzenia aktów wewnętrznych dowiedzą się, jakie są zasady tworzenia aktów legislacji wewnętrznej i jakie zasady techniki prawodawczej powinny mieć zastosowanie przy opracowywaniu takich aktów. Znaczna część zajęć będzie miała charakter praktyczny. Uczestnicy w trakcie szkolenia z legislacji weryfikować będą poprawność przedstawionych im przykładów takich aktów, a przede wszystkim będą mieli okazję samodzielnego wykonania ćwiczeń przybliżających wybrane elementy związane z procesem redagowania projektu aktu wewnętrznego.

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta, który ma zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne wieloletnie doświadczenie w pracy legislacyjnej pozyskane w Rządowym Centrum Legislacji, w trakcie zajęć prowadzonych w Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, na Podyplomowym Studium Legislacji na UMCS w Lublinie, na Aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji oraz w ramach licznych szkoleń i warsztatów.

Celem szkolenia zasady tworzenia aktów wewnętrznych jest:
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia aktów
- przedstawienie rekomendacji sposobu budowy systemu aktów legislacji wewnętrznej
- zaprezentowanie typowych środków techniki prawodawczej
- przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń weryfikujących poprawność prezentowanych przykładów aktów wewnętrznych oraz ćwiczeń umożliwiających samodzielne zredagowanie wybranych elementów aktu wewnętrznego.

Adresaci szkolenia:
Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów legislacji wewnętrznej. Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za legislację oraz za zarządzanie wewnętrzne.

Program

Pojęcie systemu aktów prawnych. Zasady budowy systemu.

Akty powszechnie a akty wewnętrznie obowiązujące – różnice i podobieństwa.

Podstawa wydania aktu wewnętrznie obowiązującego.

Systematyka wewnętrzna aktu prawnego.

Tytuł aktu prawnego.

Rodzaje przepisów i ich wykorzystanie w ramach aktu wewnętrznego. 

Typowe środki techniki legislacyjnej (odesłania, definicje, skróty).

Kto i jak „wydaje” akt prawny?

Jak „ogłosić” akt wewnętrzny?

Nowelizacja aktu prawnego.

Korzyści

Umiejętność stosowania wybranych technik legislacyjnych przy opracowywaniu lub opiniowaniu projektu aktu wewnętrznego.

Szkolenie oparte na najlepszych praktykach oraz praktycznym doświadczeniu eksperta prowadzącego.

Umiejętność budowania systemu aktów wewnętrznych.

Znajomość podstawowych zasad tworzenia prawa.

Ekspert

Oliwia Jokiel
Oliwia Jokiel

Radca prawny. Wykwalifikowany i doświadczony legislator z długoletnią praktyką w Rządowym Centrum Legislacji (2007-2018). Aplikację legislacyjną ukończyła w 2010 r. Posiada doświadczenie w projektowaniu aktów prawnych powszechnie obowiązujących (ustawy, rozporządzenia) oraz wewnętrznych aktów prawnych, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, informatyzacji a także prawa telekomunikacyjnego. Prowadziła zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz liczne szkolenia z zakresu zasad tworzenia prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz procedury legislacyjnej, a także związane z problematyką wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pełniła obowiązki patrona aplikantów na aplikacji legislacyjnej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego świadczącą pomoc prawną i doradztwo przy sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz ich analizie, sporządzaniu oceny skutków regulacji, współuczestnictwie w procesie legislacyjnym oraz opiniowaniu legalności obowiązujących aktów prawnych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij