Wystąpienia publiczne i autoprezentacja w praktyceAdministracja publiczna

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja w praktyce

lip25
2 dni
lip26
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 18 lipca 2024
1250zł+ 23% VAT
Po 18 lipca 2024
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie wystąpienia publiczne

Rozwój kompetencji w zakresie skutecznego i swobodnego prowadzenia wystąpień, prezentacji i spotkań. Uczestnicy, korzystając ze wsparcia i doświadczenia trenera, na tym szkoleniu rozwijają umiejętności, kluczowe dla osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju jako skuteczni mówcy. Uczestnicy tych szkoleń poszerzają wiedzę oraz budują pewność siebie i swobodę przemawiania oraz umiejętności skutecznego docieranie ze swoim przekazem do odbiorców. 

Proponujemy również doskonalenie umiejętności formułowania celów wystąpienia oraz przygotowania zawartości merytorycznej prezentacji w ułożenia jej w odpowiedniej strukturze. Kolejną kompetencją rozwijaną na kształtowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały i przekonujący pod względem używanego słownictwa i elegancko dostosowanych do odbiorców perswazyjnych konstrukcji semantycznych.

Zajęcia oparte będą o ćwiczenia praktyczne oraz profesjonalny, coachingowy feedback udzielany przez trenera i grupę wg każdemu z uczestników. Dzięki temu poszczególne osoby będą zarówno uzyskiwały wiedzę jak i konkretne informacje pozwalające identyfikować własne obszary do rozwoju i pracować nad nimi zarówno na szkoleniu, jak i ewentualnie później – już samodzielnie. Istotnym elementem zajęć będzie również identyfikacja mocnych stron każdego z Uczestników i budowanie z nich fundamentu do dalszego rozwoju i prowadzenia coraz lepszych wystąpień.

Wybrane metody szkoleniowe:
- Mini-burza mózgów – wspólne wypracowywanie rozwiązań, zastosowań, wskazówek, zasad itp. w całej grupie lub w podgrupach.
- Przykład i anty-przykład – demonstracja przykładowych fragmentów prezentacji prowadzone trenera + dyskusja moderowana przez trenera.
- Budowanie własnej przykładowej prezentacji w parach lub indywidualne + konsultacje w przygotowaniu prezentacji z trenerem. 
- Prowadzenie krótkiej prezentacji z użyciem slajdów i/lub bez– szczególnie przydatne dla osób o mniejszym doświadczeniu, mających obawy i tremę.
- Pisemna oraz ustna ustrukturalizowana informacja zwrotna – każdy uczestnika otrzymuje informację zwrotną od współuczestników i trenera. Jest ona przygotowana na specjalnym arkuszu, co pozwala porównać swoje wrażenia - odbiór poszczególnych składowych kompetencji przez większość grupy i zwykle obniża nadmierny samokrytycyzm i pozwala konstruktywnie rozwijać naprawdę najważniejsze swoje umiejętności.
- Feedback by demonstration – Informacja zwrotna przez demonstrację – Każdy z uczestników prowadzi krótką prezentację – informacja odbywa się w specyficzny sposób demonstrowany przez trenera i powtarzany przez uczestników. Bardzo wysoka skuteczność tego ćwiczenia polega na tym, że taka demonstracja uczy wszystkich aspektów skutecznej autoprezentacji. Uczą się praktycznie zarówno osoba prezentująca jak i obserwatorzy – to bardzo efektywnie obniża to poziom ewentualnej tremy i obaw. Przy kilkakrotnej powtórce takiego ćwiczenia uczestnicy prowadzą prezentację dużo swobodniej, pozbywają się obaw i mają dużo lepszy kontakt z odbiorcami, a samo prezentowanie sprawia im więcej satysfakcji.

Program

Przekonania i wizerunek prezentera

 • Treść, forma czy tzw. „charyzma mówcy” – co decyduje o tym, że prezentacja jest skuteczna?
 • Jakie funkcje / cele spełniają prezentacje? Przykładowe cele użyteczne dla uczestników szkolenia
 • Różnice i podobieństwa między typowymi kategoriami wystąpień publicznych
 • Zasady przygotowania i zachowania w trakcie określonych kategorii / celów wystąpień
 • Trema i lęk przed wystąpieniem – czy każdy może nauczyć się wystąpień? - fakty i mity
 • Jakim chcę być prezenterem / prezenterką? – wystąpienie elementy autoprezentacji
 • Co składa się wywieranie dobrego wrażenia na odbiorcach?
 • Trema i indywidualnie dobrane sposoby jej pokonywania lub skutecznego maskowania
 • Co zrobić, żeby świadomość rosnących własnych zasobów i oparcie się na nich przeważało nad tremą?
 • Jakie są sprytne, proste i użyteczne praktyki dotyczące radzenia sobie z tremą i stresem?
 • Wykorzystanie sytuacji prezenterskich do świadomego budowania swojego wizerunku

Zachowania prezentera, jako kluczowy element wystąpienia.

 • Pierwsze wrażenie – jak zacząć przyciągając uwagę słuchaczy i jednocześnie pokonując naturalną tremę?
 • Jak wejść szybko na odpowiednie obroty?
 • Moje dotychczasowe doświadczenia i umiejętności występowania przed audytorium
 • Kontakt wzrokowy a audytorium o różnej liczbie słuchaczy wielkości
 • Postawa i mowa ciała. Mimika
 • Operowanie głosem – elementy treningu emisji głosu
 • Tempo mówienia
 • Gestykulacja a cele prezentacji
 • Używanie gadżetów i rekwizytów

Cel prezentacji i treść

 • Co zapamiętują słuchacze? - Psychologiczne uwarunkowania konstruowania dobrego przekazu.
 • Identyfikacja odbiorców i ich potrzeb, nastawienia i celów
 • Sprawdzone „struktury” przygotowania zestawi argumentów perswazyjnie do celu
 • Zalety i metody wykorzystania elementów storytellingu – słowa uczą a przykłady pociągają
 • Wybór kluczowych treści i sposoby podkreślenia tego co odbiorcy powinni zapamiętać?
 • Konstrukcja treści – podział na części
 • Świadome wywieranie wpływu na odbiorców zależne od celów prezentacji i potrzeb prezentera
 • Wybór środków przekazu skupiających uwagę odbiorców oraz odpowiednich do celów wystąpienia
 • Rodzaje wystąpień, spotkań, zebrań i różne role osób je prowadzących a dobór słownictwa i treści

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

 • Co zapamiętują odbiorcy ze slajdów?
 • Psychologiczne uwarunkowania konstruowania slajdu
 • Mniej treści na slajdzie znaczy większy wpływ na kierowanie koncentracji?
 • Jak przygotować się do prezentacji z wykorzystaniem slajdów?
 • Zasady budowy slajdu – ilość treści, liczba linii, rodzaje czcionek, kolor tła a kolor czcionki itd.
 • Zasady budowy slajdu – elementy wizualne, wykorzystanie wykresów, wpływ kolorów w slajdach

Wykorzystanie prezentacji multimedialnej

 • Jak przygotować się do prezentacji z wykorzystaniem slajdów?
 • Techniczne aspekty prezentacji z użyciem slajdów w zależności od wielkości audytorium
 • Jak zaaranżować przestrzeń – ustawić się w stosunku do ekranu, zaplanować ruch itp.
 • Prezentowanie treści na slajdzie a wpływanie na koncentracji uwagi na kolejnych treściach?
 • Zasady budowy slajdu – ilość treści, liczba linii, rodzaje czcionek, kolor tła a kolor czcionki itd.
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek trudności technicznych?

„Trudni” odbiorcy i nietypowe sytuacje

 • Jakie sytuacje i zachowania odbiorców są / mogą trudne dla prezentera?
 • Które z nich warto zignorować?
 • Jak poradzić sobie z pozostałymi reakcjami?
 • Szkoła przetrwania
 • Przegląd i weryfikacja samooceny z początku zajęć
 • Indywidualny wybór technik /pomysłów do zastosowania podczas najbliższych prezentacji

Korzyści

Jak realistycznie sformułować cele prezentacji, wystąpienia – trening, przykłady

Jakich błędów można uniknąć, odpowiednio przygotowując wystąpienie?

Jak dobrać treść - budować argumentację, aby osiągnąć główne cele prezentacji?

Jak zaaranżować / wykorzystać przestrzeń, salę, scenę itp.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i rozpocząć przyciągając uwagę słuchaczy?

Jak wykorzystać pomoce wizualne i jakich typowych błędów unikać w ich stosowaniu?

Jak kierować uwagą słuchaczy, aby podążyli za tokiem myślenia i zrozumieli intencje prezentera?

Jak dbać o gestykulację i postawę adekwatną do wielkości audytorium, celów i okoliczności wystąpienia?

Jak w oparciu o swoje mocne strony budować swój wizerunek w wystąpieniach publicznych?

Jak zaskakująco pobudzać uwagę słuchaczy i w razie potrzeby budować napięcie?

Ekspert

Jacek Czapski
Jacek Czapski

Senior trener, konsultant i coach z certyfikatem ICF doświadczeniem managerskim - biznesowym oraz z przygotowaniem psychologicznym. SWPS: Społeczna Psychologia Kliniczna, w tym roczny kurs specjalizacyjny Psychologia kryzysu, stresu i zmiany. Certyfikat Trenera HRD BP - Human Recourses Development Business Partner™ - potwierdza praktyczne doświadczenie w stosowaniu metodyki projektowania, realizowania i ewaluacji szkoleń (projektów rozwojowych) w sposób efektywny biznesowo. 

Znajomość rynku szkoleniowego - 15 lat jako trener zewnętrzny i coach, w tym 7 lat jako członek zarządu i 4 lata jako udziałowiec w firmie szkoleniowo doradczej. Udział w wielu postępowaniach dotyczących wyłonienie optymalnych wykonawców szkoleń.

Specjalizuje się Jako trener, konsultant i coach nie tylko w we wspieraniu rozwoju sprzedaży czy obsługi klienta, przywództwa i zarządzania, ale również w szeroko rozumianej psychologii biznesu i organizacji. Jako trener i coach współpracował z managerami i specjalistami bardzo różnych branż w cyklach kompleksowo rozwijających kompetencje managerskie oraz specjalistyczne. Sprawdza się również projektach interwencyjnych – rozwiązujących konkretne problemy. czy wdrażających nowe zasady działania, standardy. Jedną z jego specjalności przygotowywanie do wystąpień publicznych, negocjacji lub do prowadzenia szkoleń albo realizowania polityki szkoleniowej wspierającej realizację strategii biznesowej. 

Wspierał np. kadrę managerską w przekształceniach dotyczących strategii firmy oraz kultury organizacyjnej w PKP Intercity (2014-2016) czy np. w procesie fuzji banków DNB Nord – BISE.  

Wdrażał standardy obsługi klienta oraz sprzedaży osobistej i telefonicznej oraz doskonalił kompetencje sprzedażowe w różnych branżach – wspierając realizację wymiernych celów – referencje na życzenie.

Pomaga m.in. w rozwoju kompetencji w obszarach: sprzedaży i negocjacji, wystąpień publicznych, ograniczaniu wpływu stresu na skuteczność zawodową i zapobiegania wypaleniu czy komunikacji w trudnych sytuacjach oraz negocjacji. Udzielał wsparcia w postaci konsultacji i warsztatów psycho-edukacyjnych w obliczu zmian i kryzysów np. dotyczących zespołu, firmy czy całego rynku. 

Wspiera managerów oraz specjalistów w wielu projektach obejmujących m.in. rozwiązywanie w konfliktów, budowanie zasad współpracy i komunikacji w zespole czy pomiędzy zespołami. Jest licencjonowanym Trenerem metody treningu Transforming Communication™ - negocjacje, mediacji, asertywności, komunikacji w trudnych sytuacjach (również w obsłudze klienta i sprzedaży) oraz w rozwiązywanie konfliktów. itp. 

Pomaga managerom w doskonaleniu efektywności sprzedaży, komunikacji w ich zespołach czy w podnoszeniu jakości obsługi klienta, szczególnie w trudnych sytuacjach. Specjalizuje czy w procesach wdrażania i wspierania zmian wymagających zmiany postaw nawyków, wypracowania nowych standardów czy wdrożenia i upowszechnienia dobrych praktyk.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lip25
2 dni
lip26
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 18 lipca 2024
1390zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij