Uprawnienia kierownicze w praktyce - efektywne zarządzanie zespołem i procesem pracyMenedżerskie

Uprawnienia kierownicze w praktyce - efektywne zarządzanie zespołem i procesem pracy

lis24
2 dni
lis25
Gdańsk
Zobacz inne dostępne terminy
Do 17 listopada 2021
1250zł+ 23% VAT
Po 17 listopada 2021
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, podnoszącym poziom wiedzy praktycznej i kompetencje osób zarządzających pracą i ludźmi. Omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie opiera się na 25 latach praktyki eksperta w kierowaniu pracownikami i zarządzaniu pracą (jako menedżera, konsultanta, trenera). Jest przeznaczone jest dla kierowników wszystkich szczebli. W przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest uczestnikom wiedza - jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie - zgodne z prawem. Szkolenie umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie, zgodnych z dzisiejszymi standardami.

Szkolenie adresujemy do:

- kadry kierowniczej, zarządzającej wszystkich szczebli – z firm dowolnej wielkości i branży oraz urzędów i instytucji

- osób awansujących na stanowiska kierownicze

Program

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze - podstawy prawne, podstawy zarządcze
 • Kluczowe zapisy - w regulaminach i innych przepisach
 • Uprawnienia w stosunku do innych podmiotów (współpracujących, na umowy zlecenia itp.)
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem - co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika - uświadomienie statusu

Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 • Kierowanie pracownikami - najważniejsze "role"
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami - dopuszczalny zakres ingerencji
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie i obszary, w których ona występuje
 • Pracownicze podporządkowanie pracodawcy – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony - podwładny
 • Konflikty od strony prawnej
 • Ćwiczenie – podejścia do rozwiązywania konfliktów
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja
 • Przyczyny konfliktów
 • Rola menedżerów w radzeniu sobie z konfliktami w miejscu pracy
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Obowiązki pracowników w sytuacji zagrożenia konfliktem
 • Od konfliktu do mobbingu – dlaczego musimy identyfikować i ograniczać konflikty

Realizacja uprawnień kierowniczych - przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego - konsekwencje)
 • Zadaniowość - co oznacza w praktyce - formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce
 • Spotkania i narady - zasady przekazywania (i odbioru) informacji
 • Zebranie jako określona sytuacja społeczna - konsekwencje
 • Sprawdzone metody i techniki – porządek spotkania
 • Kolejność – ważność w trakcie spotkań
 • Uczestnicy zebrania/spotkania- podział ról
 • Krytyka i opór podwładnych - przełamywanie

Realizacja uprawnień kierowniczych - prowadzenie zespołu i wzmacnianie lojalności podwładnych

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Przewodzenie zespołowi – budowanie autorytetu
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości

Wskaźniki efektywności pracy zespołowej

 • Kierownik - jaki powinien być – dzisiejsze standardy i zasady (zasada 1 - nie być problemem dla podwładnych, zasada 2 - "ludzie patrzą", zasada 3 - właściwe pojęcie tzw. dyscypliny, zasada 4 - opisuj cel i tłumacz znaczenie)
 • Jak można wpływać na wyniki
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Działać - zamiast odwlekać
 • Wiarygodność i autorytet przełożonego – wzmacnianie w praktyce

Realizacja uprawnień kierowniczych - efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny, czy obowiązek - uzasadnienie dla ocen
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem - egzekwowanie poleceń, rozliczanie - prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki
 • Ćwiczenie – dwa trudne przypadki
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika - gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować
 • Dyscyplinowanie pracownika - sytuacje skrajne
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie

Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja - jej właściwe rozumienie
 • Prawne podstawy motywacji - prawo pracy i normy pracodawcy
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie…
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi - różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną
 • Jak przyznawać premie i podwyżki – jak rozmawiać o wysokości gratyfikacji
 • Motywacja płacowa i pozapłacowa – jakie rozwiązania są naprawdę konieczne
 • Jak wyróżniać pracowników - czy wszystkich należy traktować "tak samo"?
 • Roszczeniowość pracowników - jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość

Podsumowanie szkolenia

 • Obowiązujące standardy kierowania – zestawienie
 • Ćwiczenie/ kwestionariusz – potencjał kierowniczy w kluczowych obszarach
 • Stosowanie uprawnień kierowniczych - rekomendacje

Korzyści

Udział w przekrojowym szkoleniu, podnoszącym poziom wiedzy praktycznej i kompetencje osób kierujących innymi.

Zdobycie wiedzy nt kwestii formalno-prawnych, związanych z efektywnym zarządzaniem.

Zdobycie kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami.

Szkolenie opiera się na 25 latach praktyki eksperta w kierowaniu pracownikami i zarządzaniu pracą.

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis24
2 dni
lis25
Gdańsk
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:30
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:30
Hotel Novotel Marina, ul. Jelitkowska 20
Sprawdź lokalizację
Do 17 listopada 2021
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij