Obsługa Interesanta w urzędzie - jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?Administracja publiczna

Obsługa Interesanta w urzędzie - jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?

lip25
2 dni
lip26
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 18 lipca 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 18 lipca 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie obsługa trudnego klienta w urzędzie

Jednostki administracji publicznej przykładają coraz większą wagę do kreowanie pozytywnego wizerunku, tak aby interesanci nabrali zaufania do urzędu, a urzędników traktowali jako profesjonalistów. Wynikiem tego powinno być zbudowanie wśród interesantów świadomości, że mogą liczyć na fachową pomoc bez obaw o nieprzychylne ich traktowanie.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest wzmocnienie pracowników administracji publicznej mających bezpośredni i/lub telefoniczny kontakt z interesantami, tak aby, w rozmowach w sytuacjach wymagających potrafili zadbać o wizerunek firmy, dobro petenta, a także własne BHP pracy.

Metody szkoleniowe:

- symulacje

- ćwiczenia indywidualne i grupowe

- testy diagnostyczne

- dyskusja moderowana

- mini-wykłady interaktywne

- wymiana doświadczeń i pomysłów

- autorefleksja 

Program

1. Wprowadzenie w tematykę obsługi interesanta

 • Petent/Interesant/Lokator czy Klient?
 • Potrzeby Klientów Urzędu
 • Czynniki sukcesu w obsłudze Klienta – co decyduje o jakości obsługi?
 • Model zaufania w relacji z Klientem
 • Jak budować pozytywne emocje Klienta Urzędu?

2. Rola komunikacji werbalnej w obsłudze Klienta Urzędu

 • Mój styl komunikacyjny - test diagnostyczny
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich minimalizowania
 • Przekonania utrudniające skuteczną komunikację
 • 5 poziomów słuchania
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Uważność w komunikacji
 • Empatyczny język komunikacji - Język szakala - Język żyrafy - Zwroty zapalne i zwroty łagodzące w kontakcie z Klientem
 • Typowe błędy językowe w komunikacji mówionej i pisemnej

3. Aspekty komunikacji pozawerbalnej w obsłudze Klienta Urzędu

 • Postawa ciała, gesty, poruszanie
 • Świadoma gestykulacja
 • Rola kontaktu wzrokowego i mimiki w budowaniu relacji z Klientem Urzędu
 • Wygląd i pierwsze wrażenie
 • Proksemika – relacje przestrzenne, strefy dystansu społecznego

4. Zasady kontaktu telefonicznego z Klientem Urzędu

 • Efekt pierwszego "halo"
 • Uśmiech słychać przez telefon
 • Efekt świeżości
 • Schemat rozmowy telefonicznej - Rozpoczęcie rozmowy i przywitanie - Sondowanie oczekiwań - Główna treść rozmowy - Zadawanie pytań - Notowanie - Przyjmowanie wiadomości i odpowiedzialność za nią - Wstrzymanie i przełączanie połączenia - Podsumowanie ustaleń, następne kroki - Kończenie rozmowy
 • Głos w rozmowie telefonicznej - Energia i akcentowanie - Wysokość głosu - Rytm i tempo wypowiedzi - Przerwy i cisza - Artykulacja i dykcja

5. Specyfika kontaktu mailowego z Klientem Urzędu

 • Ogólna wizualizacja maila
 • Podpis i stopka
 • Forma zwracania się do Klienta
 • Odpowiadanie na maila
 • Zwrotka na czas nieobecności
 • Zasady netykiety

6. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta

 • Typy Klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Identyfikacja najtrudniejszych sytuacji w kontakcie z Klientem Urzędu
 • Trudne sytuacje – dlaczego powstają, jak je minimalizować i jak sobie z nimi radzić?
 • Kiedy przepraszać, a kiedy dziękować?
 • Koncentracja na znajdowaniu rozwiązań zamiast koncentracji na problemie
 • Teoria głasków
 • Gesty zgody h. 15 sposobów radzenia sobie z niezadowoleniem Klienta

7. Radzenie sobie ze stresem, napięciem i negatywnymi emocjami w pracy z Klientami Urzędu

 • Test diagnostyczny „Moja postawa asertywna”
 • Postawa asertywna na tle zachowań agresywnych, manipulujących i uległych
 • Techniki i narzędzia komunikacji asertywnej
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób mówić „nie”?
 • Dobre i złe emocje – dlaczego są ważne?
 • Mapa emocji
 • Jak bronić się przed presją i manipulacją? - Reklamacja jako prezent - Oddzielenie faktów od emocji - Technika Słonia - Zasada 10-10-10 - Pogromca Zmartwień - Najgorszy możliwy scenariusz

Korzyści

poznanie standardów wpływających na przyjazny wizerunek urzędu

wypracowanie sposobów reagowania na trudne sytuacje

poznanie efektywnych wzorców zachowań

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

Pracownicy dowiedzą się, jak radzić sobie z nieprzyjemnymi interesantami, jak łagodzić trudne sytuacje, wykorzystywać asertywność, jednocześnie dbając o satysfakcję petentów

Poznają i/lub przypomną sobie standardy rozmowy, a w szczególności zasady prowadzenia rozmów wymagających, ułatwiające ich pracę, a jednocześnie zwiększające profesjonalizm obsługi

Ekspert

Lidia Borkowska
Lidia Borkowska

Trener i praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT i finansowej, które zdobywała w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco wspierała wdrożenia zmian i optymalizacji w ramach procesów fuzji i przejęć (M&A). Absolwentka andragogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Konsultant DISC D3. Realizuje projekty doradczo-rozwojowe i szkoleniowe z zakresu kreowania strategii firmowych, zarządzania zmianą, budowania kultury organizacyjnej, tworzenia efektywnych struktur pracowniczych, przywództwa zespołowego i osobistego, nowoczesnych rozwiązań w obszarze procesów personalnych (m.in. restrukturyzacja, onboarding i offboarding, systemy ocen pracowniczych, systemy motywacyjne, model kompetencji, zarządzanie talentami, zaangażowanie i satysfakcja Pracowników, wycena stanowisk, programy wellbeingowe, programy CSR i EB) Tworzy i wdraża standardy obsługi Klienta w zespołach obsługi Klienta i zespołach sprzedażowych, a także standardy pracy zespołów trenerskich. Prowadzi audyty struktur organizacyjnych, procesów HR i procesów customer service. Jest autorką gier szkoleniowych i symulacji z zakresu komunikacji, przywództwa, negocjacji, obsługi Klienta. 

Współtworzyła i realizowała strategiczne projekty ogólnofirmowe, między innymi:

 • nowa strategia HR, sprzedaży, logistyki, produkcji w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT
 • wdrożenie Customer Relationship Management w kanale sprzedaży i obsługi Klienta
 • realizacja projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zarządzanie Kompetencjami w MSP”
 • rebranding marki Idea na Orange- wdrożenie kultury organizacyjnej po zmianie właściciela firmy Lotte Wedel  

czytaj więcej
Bernard Książak
Bernard Książak

Od 12 lat, jako trener wspiera firmy prywatne i spółki skarbu państwa w obszarach obsługi interesantów, obsługi klientów, negocjacji i mediacji. Od 19 lat prowadzi mediacje pracownicze, rodzinne, gospodarcze. Prowadzi szkolenia i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów i sporów.

Obszary specjalizacji: Relacyjna i skuteczna obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów i klientów, standardy obsługi interesantów/klientów, praca z „trudnym petentem”, sprzedaż, negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów, rozwój umiejętności osobistych (asertywność, automotywacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem), porozumienie bez presji, negocjacje, mediacje.

Styl pracy trenerskiej: Szkolenia Bernarda bazują na nauce przez doświadczenie, angażują uczestników, zawsze osadzone są w realiach biznesowych klienta i nastawione na realizację założonych celów. Trener prowadzi szkolenia grupowe, a także indywidualne i grupowe coachingi.

Wybrane Certyfikaty: Roczna Szkoły Trenerów Biznesu (Train the Trainers) - ODiTK, Training on the Job Coaching – House of Skills, Proces grupowy – Kontrakt OSH, Szkoła Coachingu i Szkoła Team Coachingu (ICF) – HPR Group, Specjalistyczne szkolenia z mediacji cywilnych-gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych, Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów rodzinnych, Mediacje w prawie karnym - Polskie Centrum Mediacji, Akademia Skutecznego Zarządzania, Centrum Szkoleniowe JET, Drama stosowana - School of Drama University of Exeter & IPSiR UW 

3 dane liczbowe:

 • Prowadzi szkolenia ponad 12 lat.
 • Przeprowadzonych ponda 8 000 godzin szkoleniowych
 • Przeprowadzonych ponad 2 500 mediacji

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lip25
2 dni
lip26
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 18 lipca 2024
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij