Motywowanie pracowników i delegowanie zadań - trening kompetencji menedżerskichMenedżerskie

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań - trening kompetencji menedżerskich

Opis szkolenia

szkolenie motywowanie pracowników i delegowanie zadań

Jedną z najważniejszych kompetencji kierownika/ menedżera jest umiejętność rozwoju swojego zespołu. Silne przywództwo/ zarządzanie, które dzięki odpowiedniemu delegowaniu zadań sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres swojej odpowiedzialności co często przekłada się na większą satysfakcję. Motywowanie i angażowanie pracowników zaś umożliwia lepsze wykorzystanie ich talentów.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji menedżerskich związanych z wiedzą na temat motywowania oraz umiejętnością delegowania, monitorowania i rozliczania z wyznaczonych zadań w sposób konstruktywny. Program szkolenia został przygotowany w taki sposób by umożliwiał uczestnikom praktyczny trening umiejętności.

Biorąc udział w szkoleniu:

- ugruntują Państwo swoją wiedzę na temat mechanizmów motywacji dorosłych

- dowiedzą się, jak styl zarządzania wpływa na motywacje zespołu

- uświadomią sobie, jaki wpływ na motywację pracowników ma motywacja ich przełożonego

- poznają główne narzędzia lidera, którymi może motywować swoich pracowników w codziennej pracy

- dowiedzą się, jak wykorzystać elementy komunikacji takie jak prowadzenie rozmów i udzielanie informacji zwrotnej w codziennym motywowaniu pracowników

- uświadomią sobie motywującą rolę rozmów związanych z delegowaniem i wyznaczaniem celów pracownikom

Program

Mechanizmy motywacyjne dorosłych

 • Teorie motywacji a praktyka
 • Rozumienie potrzeb pracowników 

Przywództwo a motywacja

 • Funkcje przywództwa
 • Wpływ poziomu motywacji własnej lidera na zarządzanie ludźmi
 • Narzędzia motywującego zarządzania ludźmi 

Komunikacja w kontekście motywowania 

 • Motywacyjna funkcja informacji zwrotnej
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych w sposób konstruktywny
 • Techniki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Delegowanie - proces przekazywania odpowiedzialności

 • Delegowanie zadań – korzyści i obawy
 • Delegowanie a poziom dojrzałości zawodowej pracowników
 • Struktura rozmowy delegującej

Monitorowanie

 • Funkcja działań monitorujących w motywowaniu pracowników
 • Jak rozmawiać o słabych wynikach?
 • Struktura rozmowy monitorującej

Rozliczanie z realizacji zadań

 • Skuteczność kar i nagród
 • Struktura rozmowy podsumowującej realizację wyznaczonych celów i zadań

Korzyści

Praktyczne poznanie metod skutecznego motywowania pracowników

Opanowanie narzędzi delegowania zadań

Poznanie zasad skutecznej komunikacji w kontekście motywowania, delegowania i rozliczania zadań

Wezmą Państwo udział w aktywizujących ćwiczeniach, które poprzedzone będą niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym

Ekspert

Agnieszka Dzienisiewicz
Agnieszka Dzienisiewicz

TRENER BIZNESU |COACH | INTERIM HR BIZNES PARTNER

Z biznesem współpracuję w obszarach dotyczących: budowania współpracy w zespołach i efektywności menedżerskiej oraz usprawniania procesów biznesowych (m.in. planowanie szkoleń efektywnych biznesowo, zmiana standardów obsługi klienta, zmiana stylu zarządzania zespołem, przeprowadzanie ocen). Wspieram kadrę menedżerską we wdrażaniu zmian w organizacji, w radzeniu sobie z nieefektywnością procesów i z tym, co blokuje zespoły przed osiąganiem oczekiwanych wyników. Pomagam im podnieść ich skuteczność i wspieram w realizacji ważnych dla organizacji celów. Z wykształcenia jestem socjologiem. Od 2004 roku kompetencje trenerskie i coachingowe rozwijam uczestnicząc w kursach trenerskich, mentoringach i superwizjach oraz w programach dla coachów i mentorów organizowanych przez ICF Polska.

Moje doświadczenie zawodowe to:

-14 lat doświadczenia w realizacji projektów szkoleniowo - rozwojowych jako trener i menedżer szkolący (zrealizowanych ponad 7000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 3000 godzin pracy z kadrą menedżerską);

- doświadczenie z przeprowadzonych ok 500 godzin coachingu indywidualnego;

- ponad 6 lat doświadczenia menedżerskiego.

Prowadzę:

- działania rozwojowe związane ze skutecznością działań sprzedażowych, w tym: treningi indywidualne z handlowcami, optymalizacja procesów sprzedażowych, techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa klienta,

- coachingi grupowe i zespołowe oraz szkolenia rozwijające kompetencje kierowników średniego oraz wyższego szczebla w obszarach dotyczących m.in.: psychologii w zarządzaniu, przywództwa i budowania zespołu, wyznaczania celów, delegowania i monitorowania, motywowania, komunikacji menedżerskiej, oceny pracy pracowników, rozwoju kompetencji pracowników, coachingu menedżerskiego, coachingu sprzedaży, mentoringu;

- warsztaty ogólnorozwojowe, np.: komunikacja i współpraca w zespole, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, zarządzanie sobą w zmianie, przygotowywanie prezentacji i prowadzenie wystąpień publicznych, efektywność osobista, inteligencji emocjonalne, asertwności;

- szkolenia specjalistyczne, np.: efektywność uczenia ludzi dorosłych, procesy naboru i ocen okresowych pracowników, rekrutacja i derekrutacja pracowników, szkolenia dla trenerów

Realizowałam coachingi i szkolenia m.in. dla: GES Internalional, TSTronic, Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., Grupa Techno – Service S.A., GUE Suez S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Poczta Polska SA, Deloitte, Provident Polska Sp. z o.o., Instytut Wydawnictwa Raabe, BC Edukacja SP. z o.o., Egmont Polska Sp. z o.o., Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., Grupa Orlen SA, ASmet Sp. z o.o., Gamma Sp. J., BMM Sp. z o.o., AP Edukacja Sp. z o.o., Klaster Mazurskie Okna, MORIZON SA, Libella Sp. z o.o., AZ-Color Sp. z o.o., P.P.M. Klimawentex Sp. z o.o.,  Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miejski w Sulejówku, Urząd Miejski w Legionowie, Urząd Miejski w Zambrowie, Urząd Miejski w Ostrołęce, Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Interesujące warsztaty poszerzyły moją wiedzę i otrzymałam narzędzia do dalszej pracy. Jak zostać lepszym menedżerem, jak delegować, jak motywować pracowników, jak tworzyć dobrą atmosferę w zespole.
6 / 6
Doskonale wyważone proporcję pomiędzy prezentacjami a praktyką. Wiele ćwiczeń pozwala na wyciągnięcie własnych wniosków. Przyjazne dla słuchaczy, konkretne, poparte wieloma przykładami.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij