Kryteria oceny a ocena bieżąca i okresowa - jak zbudować i wdrożyć efektywny systemMenedżerskie

Kryteria oceny a ocena bieżąca i okresowa - jak zbudować i wdrożyć efektywny system

Opis szkolenia

Szkolenie kryteria oceny a ocena bieżąca i okresowa

Zajęcia podnoszące poziom wiedzy praktycznej osób kierujących innymi. Omawiany jest temat oceny pracy podwładnych oraz problemy występujące w zarządzaniu - w szczególności w ocenie okresowej i rozliczaniu podwładnych.

Szkolenie opiera się na 25 latach praktyki eksperta w kierowaniu (jako menedżera, konsultanta, trenera). Jest przeznaczone jest dla kierowników wszystkich szczebli.

W przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest uczestnikom wiedza oraz przekazywane są i omawiane są przykłady - jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie i motywowanie.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Wymagania pracodawcy

 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem - co należy uświadamiać pracownikom
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w praktyce - przełożenie na praktykę oceny

Efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Konstruowanie systemu ocen, opracowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
 • Trendy w systemach ocen i w ocenie bieżącej - przykłady
 • Przykładowe zestawy kryteriów rekomendowanych do systemów ocen
 • Jak konstruować formularze, procedura – omówienie obowiązujących zasad i przykłady dobrych rozwiązań - Konsekwencje oceny oraz wpływ oceny na inne aspekty zarządzania
 • Rozmowa oceniająca – znaczenie, zasady i właściwy schemat przeprowadzania
 • Przykładowe pytania w rozmowie oceniającej (jak nawiązywać do realizacji zadań i efektów, jak rozmawiać o kompetencjach)
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Ćwiczenie - trzy przykłady rozmów oceniających – omówienie sytuacji
 • Dyscyplinowanie pracownika - sytuacje skrajne
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika - gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie
 • Konflikt w sytuacji oceny/ rozliczania podwładnych

Efektywne przekazywanie zadań – podstawą ewaluacji

 • Zadaniowość - co oznacza w praktyce
 • Zgodne z prawem i zrozumiałe formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych
 • Zadania „twarde” i „miękkie”
 • Uniwersalny formularz celów i zadań
 • Kontrola przebiegu realizacji zadań (również w kontekście pracy zdalnej)
 • Sposoby wykorzystania efektów kontroli
 • Rodzaje błędów podwładnych
 • Odpowiedzialności kierownika/ odpowiedzialności pracownika
 • Pojęcie staranności w realiach pracy
 • Warunki do wprowadzenia zasady staranności
 • Autonomia pracownika w procesie zadaniowym
 • Krytyka i opór podwładnych - możliwości przełamywania
 • Ćwiczenie - podejście do komunikacji w miejscu pracy
 • Techniki asertywności w praktyce - właściwe rozumienie i właściwe stosowanie

Motywacja w ocenie

 • Motywacja - jej właściwe rozumienie
 • Ćwiczenie - podejście do motywacji
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi - różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną
 • „Rozwijający kierownik” - charakterystyka i zasady pracy
 • Roszczeniowość pracowników - jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość

Podsumowanie zajęć

 • Rekomendacje dla uczestników

Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik konstruowania systemu ocen

Poznanie przykładowych zestawów kryteriów rekomendowanych do systemów ocen

Zwiększenie umiejętności motywacyjnych

Praktyczne ćwiczenia oraz przykłady optymalnych rozwiązań dla uczestników

Ekspert

Jarosław Marciniak
Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i wynagradzania. Właściciel firmy HR Audytor. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 18 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2016, 2020; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 2013 i 2018, „Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010, III rozszerzone wydanie w 2015).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij