Certyfikowany asystent prezesa zarządu (w tym zasady obsługi biura zarządu)Menedżerskie

Certyfikowany asystent prezesa zarządu (w tym zasady obsługi biura zarządu)

Opis szkolenia

Certyfikowany asystent zarządu – szkolenie

Certyfikowane szkolenie dla asystentów zarządu to skuteczny sposób na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu prawno-organizacyjnej obsługi zarządu firmy. W trakcie trwających dwa dni zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę między innymi na temat rodzajów dokumentacji firmy, poznają obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego, zasady działania spółek kapitałowych, zasady przesyłania dokumentów do KRS oraz sposoby sporządzania protokołów posiedzeń organów spółki. Oprócz tego przyszli asystenci i sekretarki zarządu dowiedzą się, w jaki sposób funkcjonuje zarząd w spółce i jak wspomóc jego codzienną pracę.

Pierwszy dzień szkolenia – umiejętności prawno-organizacyjne 

Podczas szkolenia na asystenta zarządu uczestnicy zdobędą szeroką wiedzę, dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania spółek, aktualnych przepisów oraz kwestii organizacyjnych. Nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie wykładu, natomiast podczas warsztatów pomogą oni w rozwiązaniu bieżących problemów i odpowiedzą na pytania uczestników. Praktyczna forma szkolenia to skuteczny sposób na zdobycie wiedzy, niezbędnej w pracy profesjonalnej asystentki i sekretarki.

Drugi dzień szkolenia – kompetencje miękkie

Certyfikowany asystent zarządu operuje nie tylko zaawansowaną wiedzą prawną i organizacyjną, ale też szerokimi kompetencjami miękki. Podczas szkolenia dla asystentów zarządu uwzględnione zostaną takie kwestie, jak samoorganizacja i savoir-vivre, komunikacja, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i asertywność. Dodatkowo nasi eksperci opowiedzą o tym, jakie kompetencje miękkie są najbardziej istotne w pracy profesjonalnej asystentki i sekretarki i jak skutecznie je rozwijać.   

Program

Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów:

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju.
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców.
 • Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG).
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów.
 • Co to jest prokura?
 • Formy czynności prawnych i problem zawierania umów drogą e-mailową.

Rodzaje dokumentacji w firmie:

 • Umowa z kontrahentami.
 • Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej).
 • Regulaminy w firmie i ich rodzaje.

Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek:

 • >>Rodzaje spółek.
 • >>Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.
 • >>Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy.

Zarząd:

 • Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje.
 • Tryb zwoływania posiedzeń zarządu i podejmowania uchwał.
 • Uchwały zarządu i zasady protokołowania posiedzeń.
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego?
 • Zasady przesyłania dokumentów.

Rada Nadzorcza:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje.Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

Zgromadzenie wspólników:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje.Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

Sekretarka asystentka i jej rola

 • kluczowa rola w procesie komunikacji
 • kluczowa rola w procesie zmiany i przekazu informacji
 • rola kompetencji asystentki
 • strój służbowy - dobieranie stroju do sytuacji
 • wygląd miejsca pracy

Komunikacja asystentki

 • narzędzia skutecznej komunikacji
 • rozwinięcie narzędzi wpływu i argumentacji
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
 • znaczenie „mowy ciała” w procesie komunikacji

Samoorganizacja asystentki i savoir vivre

 • diagnoza stylu zarządzania czasem
 • narzędzia efektywności osobistej
 • zasady biurowego savoir-vivre’u i ich znaczenie w wykonywanej przez Sekretarkę/Asystentkę
 • precedencja biznesowa i jej rola w sekretariacie
 • przyjmowanie gości i interesantów - zasady

Rozwiązywanie trudnych sytuacji

 • przyczyny powstawania konfliktów
 • koło konfliktu
 • diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • praktyczne metody rozwiązywania trudnych sytuacji

Asertywne zachowania

 • konstruktywne wyrażanie opinii
 • przyjmowanie oceny i krytyki
 • reagowanie na krytykę słuszną i niesłuszną
 • odmowa – czy jest to możliwe?

Korzyści

Na szkoleniu kluczowe rozmowy menedżera przedstawimy: budowanie efektywnych relacji z pracownikami w zespole

Poznanie rodzajów dokumentacji firmy związanych z pracą zarządu

Poznanie obowiązków zarządu związanych z zakończeniem roku obrotowego

Poznanie zasad funkcjonowania spółek kapitałowych

Poznanie powodów i zasad przesyłania dokumentów do KRS

Rozwinięcie umiejętność skutecznej komunikacji z klientami zewnętrznymi

Poznanie zasady savoir vivre w pracy profesjonalnej sekretarki

Rozwinięcie umiejętność organizacji pracy oraz priorytetyzacji zadań

Nabycie umiejętność efektywnej komunikacji z przełożonym i innymi pracownikami

Ekspert

Cyprian Jędrkowiak
Cyprian Jędrkowiak

Coach, Teamcoach, trener i menedżer z pasji, wykształcenia i zawodu. Pasjonat tego co robi. Jego motto ‘zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność . Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Teamcoach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu. Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments i Assessor AC/DC. Tworzył i nadzorował wykonanie planów kosztowych zakupowych i sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę zakupową i sprzedażową firmy. Jako trener i Coach swojego zespołu, stworzył Standard Obsługi Klienta oraz współtworzył system identyfikacji wizualnej firmy i programu Mystery Shopping. Dodatkowo był odpowiedzialny za stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) Certyfikowanym Konsultantem HARRISON ASSESSMENT , Konsultantem MindSonar Metaprofiles, Certyfikowanym Assessorem ACDC, Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej.

czytaj więcej
Agnieszka Lisak
Agnieszka Lisak

Radca prawny Agnieszka Lisak. Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent…

Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania:  "Zwalczanie korupcji" (Przetargi Publiczne 05.2017 r.), "Anatomia korupcji" (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.), "Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny" (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.), "Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.).

Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001. 

Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. Przedmiotem specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm. Dotychczas szkoliła m.in. Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij