Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu i podstawy wywiadu gospodarczegoMenedżerskie

Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu i podstawy wywiadu gospodarczego

Opis szkolenia

Szkolenie bezpieczeństwo informacji w biznesie

Na szkoleniu przedstawione zostaną czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, organizacyjne i techniczne metody ochrony danych biznesowych, zasady bezpiecznego obiegu informacji w firmie oraz sposoby zapobiegania wyciekowi i utracie tych informacji, a także reagowania na incydenty. Słuchacze nabędą także wiedzę z zakresu legalnego pozyskiwania danych o kontrahentach.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, którym zależy na skutecznej ochronie przed nieuczciwą konkurencją, nielojalnymi pracownikami i nierzetelnymi partnerami biznesowymi, a także tych, którzy chcą, w legalny sposób, uzyskać jak najwięcej informacji, mogących mieć wpływ na trafność podejmowanych decyzji.

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, wskazane jest aby każdy ze słuchaczy posiadał urządzenie mobilne, umożliwiające mu korzystanie z zasobów Internetu.

Program

Filozofia zagrożeń - wyjaśnienie pojęć

Pojęcie i rola otoczenia biznesowego i jego wpływ na poziom bezpieczeństwa firmy

Organizacyjne i techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Adekwatność zaangażowanych środków do poziomu zagrożenia

Zagrożenia zdarzeniami losowymi – System Zarządzania Ciągłością Działania

Kontrwywiad gospodarczy – przeciwdziałanie aktom szpiegostwa przemysłowego

 • Świadomość zagrożeń
 • Utrata informacji, przyczyny i skutki
 • Podstawowe metody wykradania informacji biznesowych

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Elementy wywiadu gospodarczego – legalne pozyskiwania informacji

 • Czym jest OSINT i HUMINT
 • Źródła informacji „otwarte”, a źródła „zamknięte”
 • Otwarte bazy danych (KRS, CEDiEG, KW, KRD, itp.)
 • Media społecznościowe (Facebook, Linkedin, Twitter, NK, itp.)
 • Internet, przeszukiwanie zasobów, analiza domen, adresów e-mail i adresu IP
 • Analiza metadanych dokumentów cyfrowych
 • Pozyskiwanie informacji podczas prowadzenia rozmów
 • Ocena wiarygodności, weryfikacja i analiza zebranych informacji
 • Legalność działań w ramach wywiadu gospodarczego

Korzyści

Poznają Państwo obszary szczególnie narażone na działanie przestępców oraz będą potrafili prawidłowo zareagować na każdym etapie identyfikacji przestępstwa gospodarczego

Dowiedzą się Państwo jak w legalny sposób czerpać informacje o podmiotach i osobach oraz poznają miejsca pozyskiwania informacji gospodarczych

Poznają Państwo organizacyjne i techniczne metody ochrony danych biznesowych

Dowiedzą się Państwo jak przeciwdziałać wyciekowi informacji z firmy

Ekspert

Piotr Sudnik
Piotr Sudnik

Z wykształcenia jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stanie spoczynku. Przez kilkanaście lat służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmowałem się prowadzeniem śledztw w sprawach przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, korupcji, naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przestępczości podatkowej i naruszenia tajemnicy państwowej. W latach 1998-2002 byłem nieetatowym rzecznikiem prasowym Delegatury UOP w Szczecinie. Ukończyłem szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań prowadzone przez agentów specjalnych FBI i posiadam w tym zakresie certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA. Po zakończeniu służby liniowej, byłem wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Jako wykładowca COS ABW, specjalizowałem się w technikach przesłuchań i analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa oraz taktykach i technikach prowadzenia czynności procesowych. W ostatnim okresie służby pracowałem w Centrum Antyterrorystycznym ABW. W roku 2007 wdrażałem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako co-trener, szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań „metodą FBI”. W tym zakresie, w czasie służby i po jej zakończeniu, przeszkoliłem kilkuset funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, żołnierzy Wojska Polskiego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, funkcjonariuszy Służby Celnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, UOKiK, NCBR, a także firm ubezpieczeniowych. Od 2010 roku jestem trenerem, zajmuję się szkoleniami z zakresu przesłuchań, komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji w biznesie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij