Zarządzenie zespołem w administracji publicznej - przewodnik praktycznych umiejętnościAdministracja publiczna

Zarządzenie zespołem w administracji publicznej - przewodnik praktycznych umiejętności

lip24
2 dni
lip25
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 17 lipca 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 17 lipca 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zespołem w administracji

Inwestowanie w ludzi to często najbardziej najlepsza metoda uzyskiwania wzrostu dochodów i efektywności pracy. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy kadry zarządzającej administracji, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W instytucji posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Program

Przywództwo i dobre praktyki w zarządzaniu­

 • Zadania i obowiązki szefa­
 • Realizm i odwaga­
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany­
 • Siła zaangażowania­
 • Identyfikacja zadań lidera w organizacji­
 • Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy­
 • Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników)­
 • Jak skutecznie budować autorytet w zespole

Budowanie zespołu

 • Grupa czy zespół
 • Role zespołowe
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Cykle pracy zespołowej
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu

Nowoczesne formy zarządzania

 • Koncepcja stylów zarządzania
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Delegowanie i rozliczanie zadań
 • Organizacja pracy zespołowej
 • Zadania zespołowe
 • Rozwój zespołu
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu

Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Zachowania w sytuacjach trudnych
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Zwalnianie pracowników tak, żeby odchodzili z godnością
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Techniki moderowania rozmów w sytuacji konfliktu
 • Zarządzanie konfliktowymi współpracownikami
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole ­     

 • Uczenie podwładnych odpowiedzialności­    
 • Jak pomagać nie wyręczając­    
 • Delegowanie zadań pracownikom­    
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań ­ monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

Komunikacja - istota feedbacku w kontekście realizacji celów

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg. typologii Blancharda
 • Przygotowanie do sesji feedbacku
 • Anatomia wypowiedzi
 • Interakcje w procesie komunikacji – budowanie jasnych reguł komunikacji w firmie

Komunikacja i motywowanie - feedback jako konstruktywna informacja zwrotna

 • Motywowanie podwładnych
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Jak nagradzać, żeby motywować
 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
 • Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje
 • Feedback korygujący – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
 • Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką
 • Feedback coachingowy
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny
 • Unikanie błędów oceny

Stres i zachowana asertywne w zarządzaniu ­

 • Chronienie interesów szefa­
 • „Zdarta płyta” co to jest i jak jej używać?­
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 • Asertywna informacja zwrotna

Ludzie w instytucji publicznej - komunikacja zarządcza a osobowość

 • Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki
 • Psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości
 • Rola osobowości w motywowaniu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu poszerzą Państwo swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem w administracji

Poznają Państwo główne zasady zarządzania efektywnością pracy zespołu

Zdobędą Państwo wiedzę nt. budowania relacji z pracownikami

Poznają Państwo praktyczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole

Ekspert

Piotr T. Ruta
Piotr T. Ruta

Trener, coach konsultant, doradca i negocjator. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation).

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, MSWiA, MSZ, KRS, UKE, URE, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki Urząd, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,  Urząd Pracy m. st. Warszawy Szkolił, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, ZUS w Białymstoku, ZUS w Nowym Sączu.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lip24
2 dni
lip25
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 17 lipca 2024
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij