Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - jak poprawić Regulaminy w zgodzie z RODO i nowelizacją ustawy o ZFŚS

Opis szkolenia

Szkolenie Regulamin ZFŚS

Obowiązek tworzenia ZFŚS mają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Chociaż działalność socjalna pracodawcy uregulowana jest w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która jest niewielkim aktem prawnym, to wątpliwości pojawiające się w praktyce stosowania przepisów w szczególności kwestie socjalnego charakteru świadczeń w związku z oskładkowaniem i opodatkowaniem świadczeń, mają szczególnie doniosłe znaczenie dla pracodawcy. Konsekwencje finansowe niewłaściwego zakwalifikowania świadczenia mogą być dotkliwe. Ponadto, pracodawcy muszą zabezpieczyć się przed ewentualnym składaniem nieprawdziwych oświadczeń osób korzystających z pomocy socjalnej pamiętając przy tym, że świadczenia nie mają charakteru roszczenia i należności. Wszystko to można w odpowiedni sposób zapisać w regulaminie ZFŚS, tak samo jak najnowsze wymogi ochrony danych osobowych z nowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych adresowane jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program

Zasady funkcjonowania i ramy prawne ZFŚS

Omówienie kwestii ubezpieczeniowo-podatkowych w kontekście "równych" świadczeń; orzecznictwo

Kiedy ZUS i Urząd Skarbowy może nie uznać socjalnego charakteru świadczeń

Odpisy na ZFŚS, a koszty uzyskania przychodów

Charakter odpisu i zasady dokonywania odpisów

Jak napisać regulamin Funduszu aby nie było wątpliwości, że świadczeni mają socjalny charakter nawet jeśli w okresie Świąt są realizowane w takiej samej wysokości

Uprawnieni do świadczeń - jak określić definicję członka rodziny, a jak osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym

Problem świadczeń świątecznych w takiej samej wysokości

Kryterium socjalne, problematyka żądania deklaracji PIT i innych oświadczeń członków rodziny

Czy uprawnionym musi być pracownik, który jest byłym pracownikiem zatrudnionym już gdzie indziej

Czy zapomogę można wypłacić emerytowi, który pracuje na zleceniach

Ustalenie liczby zatrudnionych dla celów ZFŚS

Rola Komisji Socjalnej i jej odpowiedzialność; NOWOŚĆ - w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych wzrosła odpowiedzialność członków Komisji Socjalnej, na co zwracać uwagę

  • Skład Komisji Socjalnej i upoważnienia do działania
  • Procedura działania Komisji Socjalnej - zbieranie wniosków, dokumentacji, rozpatrywanie wniosków

Wykorzystywanie środków przeznaczonych na ZFŚS

Domniemanie prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby uprawnione; jak odzyskać świadczenie, które okazało się nienależne w związku z nieprawdziwym oświadczeniem uprawnionego

Warunki działalności socjalnej zgodnej z RODO w kontekście najnowszej zmiany do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ostatni etap prac sejmowych nad ustawą przed nowelizacją);

  • Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Kiedy potrzebna jest zgoda osoby uprawnionej, a kiedy przetwarzanie wynika z zatrudnienia i zgody nie należy pobierać
  • Jakie dane osobowe osób uprawnionych z ZFŚS są danymi przetwarzanymi w związku z zatrudnieniem; dane osobowe w prawie pracy
  • Dane szczególne o stanie zdrowia, jak je przetwarzać, przechowywać i co zrobić z przynoszoną dokumentacją szpitalną
  • W jaki sposób przetwarzać dane członków rodziny, którzy sami nie składają wniosków i mogą nie wiedzieć o przetwarzaniu swoich danych przez pracodawcę osoby uprawnionej będącej członkiem rodziny

Praktyka działalności socjalnej, jakich błędów nie popełniać pisząc Regulamin ZFŚS - case study

Omówienie Regulaminów, wzorów upoważnień i oświadczeń

Omówienie najważniejszych dla działalności socjalnej orzeczeń

Wyjaśnienia urzędowe w tym Państwowej Inspekcji Pracy

Korzyści

Przekazanie gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy.

Poznanie zasad tworzenia regulaminu ZFŚS oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szkolenie ZFŚS prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną, w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań.

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek: „Prawo pracy dla małych i średnich firm”, „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, „Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Szkolenie bardzo praktyczne. Wiedza na nim zdobyta przyda mi się w realizacji zadań związanych z ZFŚS. 

6 / 6

W trakcie szkolenia dowiedziałam się jak poprawić nasz Regulamin by był on zgodny z RODO. Szkolenie z elementami konsultacji. 

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij