dr J. Kowalczyk - AKADEMIA LEGISLACJI: Przyjazny Język Urzędowy – warsztaty poprawnego redagowaniaAdministracja publiczna

dr J. Kowalczyk - AKADEMIA LEGISLACJI: Przyjazny Język Urzędowy – warsztaty poprawnego redagowania

paź9
1 dzień
paź9
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 2 października 2024
790zł+ 23% VAT
Po 2 października 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie prosty język w administracji publicznej jest poświęcone praktycznym zasadom pisania i redagowania tekstów urzędowych, które pomogą ocieplić język komunikatów kierowanych do klientów urzędów. W ramach warsztatów zostaną szczegółowo omówione kwestie stosowania przejrzystego stylu w dokumentacji indywidualnej, w rozmowach ustnych oraz na stronach internetowych instytucji publicznych. Część szkolenia będzie poświęcona omówieniu najnowszych narzędzi wspomagających budowanie pozytywnych relacji między urzędem a obywatelem. Liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne przygotują słuchaczy do formułowania tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych uczestników dyskursu administracyjnego. 

Upraszczanie komunikacji urząd–obywatel to jeden z fundamentów budowania społeczeństwa otwartego. Likwidowanie barier w kontaktach z instytucjami publicznymi jest formą dbałości o komfort mieszkańców. Dodatkowo, niezwykle ułatwia pracę urzędnikom, ponieważ zrozumiałe komunikaty dają realną szansę na to, że większość spraw obywatele załatwią samodzielnie i we właściwy sposób. Umiejętność poprawnego i jednocześnie klarownego formułowania dokumentów to również najlepszy sposób na kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji jako profesjonalnej, przyjaznej i pomocnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób osiągnąć te cele, stosując odpowiednie techniki językowe.

Szkolenie prosty język w pismach urzędowych adresowane jest do wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy chcą zdobyć kompetencje przejrzystego komunikowania się z klientami urzędu w różnych sytuacjach.

 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej
 • możecie Państwo wziąć udział również on-line
 • aplikacja na której będzie szkolenie - MS Teams
 • prosimy o informację po przesłaniu zgłoszenia o chęci wzięcia udziału przez internet

Program

Prosty język w administracji publicznej. Ogólne zasady nowoczesnej komunikacji urzędu z obywatelem. O czym warto pamiętać?

Idea dostępności urzędu. Główne założenia.

Jak zmiana sposobu mówienia i pisania wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji publicznych. Co można poprawić i jakie efekty można uzyskać.

Wdrażanie zasad prostego języka w administracji publicznej w Polsce i na świecie. Warto się inspirować.

Co to znaczy ‘uprościć tekst’?

 • Segmentacja tekstu (nagłówki, akapity). Jak układ tekstu wpływa na jego przejrzystość?
 • Systematyzowanie informacji – tabele, grafiki, wyliczenia, przykłady.
 • Podkreślanie najważniejszych kwestii. Rola powtórzeń i zabiegów graficznych.
 • Krócej – znaczy lepiej. Skracanie zdań i dzielenie ich na krótsze. Co można na tym zyskać?
 • Naturalne słownictwo sprawi, że tekst będzie przystępny dla każdego.
 • Naturalna gramatyka. Szyk przestawny utrudnia zrozumienie przekazu.
 • Niepotrzebne informacje. Dygresje wprowadzają chaos – jak je redukować.
 • Nagromadzenie trudnych terminów – jak pogodzić interesy urzędnika i obywatela.
 • Żargon urzędniczy – to spore utrudnienie. Warto  korzystać ze znanych słów i wyrażeń.
 • Zwroty obcojęzyczne – nie w tekstach urzędowych. Polskie zamienniki to dobry pomysł.
 • Nadużywanie strony biernej. Problem również ortograficzny.

Asertywny urzędnik to skuteczny urzędnik. Najważniejsze zasady wyrażania intencji i oczekiwań w pracy urzędnika.

 • Asertywność w komunikacji między urzędem a obywatelem. Połączenie jasnego przekazu z kulturalnym stylem wypowiedzi.
 • Jak asertywne informować?
 • Jak asertywnie odmawiać?
 • Jak asertywnie nakładać obowiązki?
 • Jak asertywnie nakładać karę?

Strony internetowe urzędów. Jak mogą wspomagać pracę instytucji i jednocześnie kreować jej wizerunek.

 • Nowoczesne podejście do kontaktu urzędu z obywatelem w Internecie. Na czym polega?
 • Strategie zachęcania. Jak je zastosować? Jak sformułować komunikat aktywizujący do działania?
 • Skracanie dystansu. Właśnie tu jest to możliwe. Ocieplanie wizerunku instytucji.
 • Wirtualny urzędnik. Sztuczna inteligencja w roli eksperta lub katalog pytań i odpowiedzi.

Językowa poprawność tekstu jako manifestowanie profesjonalizmu współczesnej administracji publicznej:

 • rzeczownik i imiesłów nie zastąpią czasownika. Jak zamienić je na czasowniki i dlaczego to ważne, np. niemożność wydania decyzji vs. nie można wydać decyzji;
 • problemy z formą i odmianą:
 • – rzeczowniki, np. socjolodzy czy socjologowie? grzywn czy grzywien?
 • – czasowniki, np. wymyślić czy wymyśleć? otworzył czy otwarł?
 • – liczebniki, np. pięć promil czy pięć promili? półtorej dnia czy półtora dnia?
 • tautologia i pleonazmy – najczęstsze pomyłki i kwestie dyskusyjne;
 • błędne połączenia – częste pomyłki i ich przyczyny, np. protokół z posiedzenia czy protokół posiedzenia? odnośnie pisma czy odnośnie do pisma?;
 • odmiana imion i nazwisk. Czy wszystkie nazwiska się odmieniają?
 • odmiana nazw miejscowości. Dlaczego to taki kłopot?
 • problemy z zapisem nazw ulic – kiedy wybrać małą, a kiedy – wielką literę, np. aleja Solidarności czy Aleja Solidarności, ulica Sienkiewicza czy Ulica Sienkiewicza?
 • problemy z zapisem nazw stanowisk, funkcji, instytucji oraz stopni i tytułów naukowych – kiedy wybrać małą, a kiedy – wielką literę;
 • problemy z zapisywaniem dat, np. jest czwarty sierpień czy czwarty sierpnia? 03.10.2021 czy 3.10.2021? 10.X.2021 czy 10 X 2021?
 • skróty i skrótowce – jak zapisywać i odmieniać, a także kiedy zrezygnować z kropki;
 • błędy interpunkcyjne – znaczeniotwórcza rola przecinka; łatwe sposoby na zapamiętanie, jak, kiedy, dlaczego i po co stawiać przecinek; 

Gdzie szukać porad? Słowniki polszczyzny ogólnej, słowniki ortograficzne, słowniki specjalistyczne, poradnie językowe.

Korzyści

umiejętność wykorzystywania zasad prostego języka w pisemnych i ustnych formach kontaktu z klientami urzędu

umiejętność formułowania przejrzystych tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych odbiorców

podnoszenie kompetencji w zakresie budowania pozytywnej komunikacji w kontaktach między urzędem a obywatelem z zastosowaniem metod infotainmentu

umiejętność korzystania z najnowszych narzędzi wspomagających proces upraszczania tekstów urzędowych

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z wiedzą praktyczną w zakresie komunikacji urzędowej

Ekspert

Joanna Kowalczyk
dr Joanna Kowalczyk

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; absolwentka studiów wyższych z zakresu administracji publicznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących komunikowania się instytucji publicznych z obywatelami. Interdyscyplinarne badania naukowe koncentruje na pragmatyce tekstów specjalistycznych: prawnych, prawniczych i urzędowych. Znaczną część swoich badań poświęciła polityce językowej w praktyce administracyjnej. W tym zakresie porusza zagadnienia strategii komunikacyjnych łączących kulturę infotainmentu i edutainmentu z tradycyjną formą przekazywania informacji. Pomysłodawczyni i założycielka Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika „Prosty Język w Urzędzie”. Głównym celem tej inicjatywy jest redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelami a instytucjami publicznymi.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

paź9
1 dzień
paź9
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 2 października 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij