AKADEMIA LEGISLACJI: Przyjazny Język Urzędowy – warsztaty poprawnego redagowaniaAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Przyjazny Język Urzędowy – warsztaty poprawnego redagowania

lis4
2 dni
lis5
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 28 października 2021
1150zł+ 23% VAT
Po 28 października 2021
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie prosty język w administracji publicznej jest poświęcone praktycznym zasadom pisania i redagowania tekstów urzędowych, które pomogą ocieplić język komunikatów kierowanych do klientów urzędów. W ramach warsztatów zostaną szczegółowo omówione kwestie stosowania przejrzystego stylu w dokumentacji indywidualnej, w rozmowach ustnych oraz na stronach internetowych instytucji publicznych. Część szkolenia będzie poświęcona omówieniu najnowszych narzędzi wspomagających budowanie pozytywnych relacji między urzędem a obywatelem. Liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne przygotują słuchaczy do formułowania tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych uczestników dyskursu administracyjnego. 

Upraszczanie komunikacji urząd–obywatel to jeden z fundamentów budowania społeczeństwa otwartego. Likwidowanie barier w kontaktach z instytucjami publicznymi jest formą dbałości o komfort mieszkańców. Dodatkowo, niezwykle ułatwia pracę urzędnikom, ponieważ zrozumiałe komunikaty dają realną szansę na to, że większość spraw obywatele załatwią samodzielnie i we właściwy sposób. Umiejętność poprawnego i jednocześnie klarownego formułowania dokumentów to również najlepszy sposób na kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji jako profesjonalnej, przyjaznej i pomocnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób osiągnąć te cele, stosując odpowiednie techniki językowe.

Szkolenie prosty język w pismach urzędowych adresowane jest do wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy chcą zdobyć kompetencje przejrzystego komunikowania się z klientami urzędu w różnych sytuacjach.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy TEAMS
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Prosty język w administracji publicznej – uwarunkowania społeczne i systemowe

 • dystans i dominacja w tekstach urzędowych

 • rozwój idei upraszczania komunikacji administracyjnej

 • demokratyzacja komunikacji urząd–obywatel jako forma rozwoju społecznego

 • demokratyzacja komunikacji urząd–obywatel jako forma budowania pozytywnego wizerunku instytucji publicznych

 • przykłady wdrażania prostego języka na świecie (USA, Wielka Brytania, Kanada, Francja) 

Uniwersalne zasady upraszczania tekstów urzędowych

 • jakość komunikatu a komfort odbiorcy
 • komunikacyjna empatia wobec odbiorcy
 • pozytywne komunikaty jako strategia motywowania obywateli do działania
 • asertywne wyrażanie oczekiwań jako forma profesjonalizmu i grzeczności wobec obywatel

Szczegółowe zasady upraszczania tekstów urzędowych

 • żargon urzędniczy vs. naturalne słownictwo
 • terminologia specjalistyczna vs. słowa powszechnie znane i opis wyjaśniający
 • zwroty obcojęzyczne vs. polskie ekwiwalenty
 • wielopoziomowe konstrukcje gramatyczne vs. naturalna gramatyka
 • redundancja, dygresyjność i wzniosły styl vs. zwięzłość i jednoznaczność

Graficzno-techniczne zasady upraszczania tekstów urzędowych

 • układ tekstu
 • długość tekstu
 • punkty kluczowe
 • logika chronologiczna
 • estetyka
 • poprawność językowo-interpunkcyjna

Formy wdrażania zasad prostej komunikacji w dokumentacji pisemnej

 • lista kontrolna
 • aktualizacja pism powielanych
 • redukowanie informacji zbędnych
 • systematyzowanie informacji (tabele, grafiki, wyliczenia, przykłady)
 • strategie aktywnego tekstu
 • metoda klamry 

Formy wdrażania zasad prostej komunikacji w e-administracji

 • aplikacje
 • interaktywny urzędnik
 • infotainment (informacja prawno-administracyjna w atrakcyjnej formie)
 • edutainment (edukacja prawno-administracyjna w atrakcyjnej formie)
 • infografika (wizualizacja informacji)

Formy wdrażania zasad prostej komunikacji w ustnej rozmowie urzędowej

 • słuchanie
 • zadawanie pytań
 • metoda parafrazy
 • informacja zwrotna
 • przeciążenie informacyjne

Aktualne narzędzia wspomagające proces upraszczania tekstów urzędowych

 • poradnie językowe
 • językowe poradnie specjalistyczne
 • słowniki i leksykony

Korzyści

umiejętność wykorzystywania zasad prostego języka w pisemnych i ustnych formach kontaktu z klientami urzędu

umiejętność formułowania przejrzystych tekstów urzędowych zrozumiałych dla nieprofesjonalnych odbiorców

podnoszenie kompetencji w zakresie budowania pozytywnej komunikacji w kontaktach między urzędem a obywatelem z zastosowaniem metod infotainmentu

umiejętność korzystania z najnowszych narzędzi wspomagających proces upraszczania tekstów urzędowych

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z wiedzą praktyczną w zakresie komunikacji urzędowej

Ekspert

Joanna Kowalczyk
dr Joanna Kowalczyk

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; absolwentka studiów wyższych z zakresu administracji publicznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących komunikowania się instytucji publicznych z obywatelami. Interdyscyplinarne badania naukowe koncentruje na pragmatyce tekstów specjalistycznych: prawnych, prawniczych i urzędowych. Znaczną część swoich badań poświęciła polityce językowej w praktyce administracyjnej. W tym zakresie porusza zagadnienia strategii komunikacyjnych łączących kulturę infotainmentu i edutainmentu z tradycyjną formą przekazywania informacji. Pomysłodawczyni i założycielka Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika „Prosty Język w Urzędzie”. Głównym celem tej inicjatywy jest redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelami a instytucjami publicznymi.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis4
2 dni
lis5
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 28 października 2021
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij