Pisanie artykułów naukowych w kontekście Ustawy 2.0Uczelnie i Kultura

Pisanie artykułów naukowych w kontekście Ustawy 2.0

Opis szkolenia

Pisanie artykułów naukowych szkolenie

Szkolenie ma na celu pokazanie, jak skutecznie pisać artykuły w języku angielskim (i nie tylko) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, a także zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów. Obok elementów związanych z wiedzą, prowadzący zaproponuje szereg praktycznych rozwiązań, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów. W trakcie szkolenia pisanie artykułów naukowych omówi się cały proces publikowania naukowego: organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją. Znaczna część szkolenia poświęcona będzie także doskonaleniu warsztatu autora (w tym kwestiom językowym) oraz wskazaniu różnych przydatnych narzędzi. Wyrobienie wspomnianych umiejętności wydaje się szczególnie ważne w kontekście zmian wprowadzanych przez Ustawę 2.0. Prowadzący pokrótce omówi podstawowe zmiany dotyczące ewaluacji naukowej wprowadzane przez nowy akt prawny i w tym kontekście umiejscowi proces pisania artykułów. Szkolenie pisanie artykułów naukowych organizujemy w Warszawie.

Program

I. Ustawa 2.0 i pisanie artykułów.

 • Jakie zapisy Ustawy 2.0 są szczególnie istotne w perspektywie ewaluacji nauki.
 • Ustawa 2.0 a awans naukowca.
 • Ustawa 2.0 a publikowanie.
 • Ocena pracy naukowców w świetle Ustawy 2.0.
 • Pisanie po polsku czy po angielsku?

II. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

 • Narzędzia ułatwiające pisanie.
 • Menadżery bibliografii.
 • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

III. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

 • Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego?
 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.
 • Pisanie jako proces.
 • Wybór rodzaju publikacji.
 • Kryteria recenzowania tekstów.
 • Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
 • Błędy językowe, czyli Ponglish.

IV. Konstrukcja artykułu.

 • Uniwersalna struktura artykułu naukowego.
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
 • Strategie tworzenia dobrego tytułu.
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
 • Lista autorów (kryteria autorstwa).
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.
 • The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
 • Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja.
 • Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Podziękowania.

V. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

 • Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
 • List do edytora, covering letter.
 • Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
 • Działania około-publikacyjne.
 • Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services)?

Korzyści

Orientacja w zmianach dotyczących ewaluacji nauki wprowadzanych przez Ustawę 2.0.

Zdobycie wiedzy dotyczącej publikowania w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych periodykach.

Doskonalenie umiejętności pisania artykułów.

Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.

Odkrycie tego, jak poprawnie pisać artykuły naukowe.

Wyrobienie umiejętności pisania związanych ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczących proponowania tekstów do czasopism naukowych.

Ekspert

Piotr Siuda
dr hab. Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Merytoryczne, praktyczne, stworzenie przyjaznej atmosfery. Bardzo dobra forma szkolenia.

6 / 6

Warsztaty prowadzone w sposób czytelny i poprawny. Zakres merytoryczny był zgodny z podanym programem.

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij