Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - warsztaty z Prof. Arturem HołdąPrawne

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - warsztaty z Prof. Arturem Hołdą

Opis szkolenia

Oszustwa księgowe szkolenie

Prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota systemu rachunkowości oraz rozróżnienie pojęć: błędy księgowe, oszustwa księgowe, rachunkowość kreatywna. Przedstawiona zostanie systematyka i ewolucja metod wykrywania oszustw księgowych wraz z odpowiedzialnością za popełnianie oszustw księgowych. Szczegółowej analizie zostaną poddane pojedyncze techniki oszustw księgowych począwszy od wadliwego aktywowania kosztów aż po brak weryfikacji założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy kierownictw jednostki, księgowych, kontrolerów finansowych czy audytorów.

Szkolenie oszustwa księgowe adresowane jest przede wszystkim do osób zarządzających jednostkami gospodarczymi, pracowników działów finansowo-księgowych oraz dla osób zajmujących się  audytem (wewnętrznym i zewnętrznym).

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) 
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING 
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Gwarantujemy opiekę nad szkoleniem 
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

1. System rachunkowości i jego podstawowe uwarunkowania

 • 1.1. Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
 • 1.2. Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
 • 1.3. Rachunkowość a prawo podatkowe
 • 1.4. Możliwość i zasadność stosowania uproszczeń w systemie rachunkowości
 • 1.5. Model ORS w badaniu sprawozdań finansowych (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość)
 • 1.6. Oszacowanie ryzyka oszustwa księgowego i reakcja na stwierdzony stan.

2. Błędy i oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna

 • 2.1. Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
 • 2.2. Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • 2.3. Oszukańcza sprawozdawczość finansowa versus zawłaszczenia majątku
 • 2.4. Rola audytora wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych
 • 2.5. Metody wykrywania oszustwa księgowych
 • 2.5.1. Metoda czynnikowa2.5.2. Analiza „czerwonych flag”
 • 2.5.3. „Trójkąt oszustwa”
 • 2.6. Statystyczne metody diagnozowania ryzyka oszustwa
 • 2.6.1. Pojecie manipulatorzy i niemanipulatorzy
 • 2.6.2. Wartości graniczne wskaźników finansowych dla manipulatorów i niemanipulatorów
 • 2.6.3. Model Beneisha
 • 2.6.4. Modele bazujące na kategorii rozliczeń międzyokresowych i zarządzaniu zyskami
 • 2.6.5. Rozkłady statystyczny a ryzyko oszustwa
 • 2.7. Odpowiedzialność za popełnianie oszustw księgowych (karna, cywilna)
 • 2.8. Skala, zakres i charakter oszustw księgowych w polskich realiach gospodarczych oraz na świecie

3. Analiza wybranych technik oszustw księgowych

 • 3.1. Wadliwe aktywowanie kosztów (np. remont a modernizacja)
 • 3.2. Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych
 • 3.3. Manipulacja odpisami amortyzacyjnymi i wartością rezydualną
 • 3.4. Tworzenie ukrytych (cichych) rezerw
 • 3.5. Wadliwa wycena należności i zapasów
 • 3.6. Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu
 • 3.7. Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • 3.8. Kontrakty długoterminowe – procent realizacji i ujawnianie straty
 • 3.9. Kapitała własny a zobowiązania
 • 3.10. Uznaniowa prezentacja leasingu i umów pokrewnych
 • 3.11. Tendencyjna wycena udziałów i akcji obcych
 • 3.12. Wartość godziwa, jako podstawa wyceny aktywów i zobowiązań
 • 3.13. Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości (pojęcie istotności)
 • 3.14. Ceny transferowe w krajowych i międzynarodowych oszustwach księgowych
 • 3.15. Weryfikacja założenia o kontynuacji działalności – brak ujawniania zagrożeń operacyjnych i finansowych i ich skutków
 • 3.16. Prognoza upadłości z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej

Korzyści

pogłebienie wiedzy z zakresu technik manipulacji i nadużyć w organizacji

wskazanie różnić pomiędzy błędem księgowym a oszustwem księgowym

przedstawienie sposobów (do samodzielnego zastosowania) zapobiegającym oszustwom księgowym

rola wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

Ekspert

Artur Hołda
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości w WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, finansów oraz kontroli. Szeroko współpracuje z praktyką gospodarczą w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Jest autorem ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Przewodniczy Radzie Programowej PICM.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Bardzo ciekawe szkolenie z zakresu oszustw księgowych. Szkolenie spełniło moje oczekiwania przekazana wiedza ma walor praktyczny, do bezpośredniego wykorzystania w analizie działalności gospodarczej firmy.
6 / 6
Miła, rzeczowa atmosfera. Niewielka liczebność grupy była atutem bo była okazja do indywidualnej wymiany poglądów. Prowadzący wyśmienicie przygotowany do prowadzenia szkolenia z rozległą wiedzą.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij