AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych – warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych – warsztaty praktyczne

Opis szkolenia

Szkolenie Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych

Prawodawca decyduje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i każdej innej, stanowiąc prawo, które musi być przestrzegane. Im bardziej w procesie prawodawczym uwzględnione jest stanowisko tych, których to prawo będzie dotyczyć, tym większa szansa, że przepisy będą adekwatne do istniejących wyzwań i możliwe do implementacji. Aby móc wpływać na proces stanowienia prawa, trzeba poznać reguły tworzenia opinii do projektów aktów prawnych na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych, w trakcie którego dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo formułować uwagi i propozycje do projektów aktów prawnych, tak aby były zrozumiałe dla adresatów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych etapów procesu legislacyjnego oraz umiejscowienia podmiotu zgłaszającego uwagi w systemie tworzenia prawa.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione:

- pozytywne i negatywne przykłady związane z tworzeniem opinii do projektów aktów prawnych,

- elementy opinii które powodują, że jest ona bardziej zrozumiała i skuteczna,

- odrębności w sposobie sporządzania opinii w zależności od podmiotu, który taką opinię przygotowuje.

Program

Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych (uwagi, propozycje, stanowiska)

  • opiniowanie projektów ustaw
  • opiniowanie projektów rozporządzeń
  • opiniowanie innych projektów aktów prawnych
  • opiniowanie uzasadnień i OSR

Sposoby tworzenia opinii prawnych

Najczęstsze błędy w opiniach prawnych (przykłady)

Przygotowanie projektu opinii

Praca na przykładach, praca indywidualna/praca w grupach

Korzyści

zdobycie wiedzy o zasadach tworzenia opinii do projektów aktów prawnych

utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania opinii do projektów aktów prawnych

umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu opinii do projektów aktów prawnych

szkolenie prowadzone przez praktyka legislatora

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij