Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowychPrawne

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych

Opis szkolenia

Szkolenie Odpowiedzialność członków zarządu

Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia biznesu wymagają od menedżerów wysokich umiejętności oraz rozległej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością. Każdy menedżer powinien także rozpoznawać ryzyka i przewidywać prawne skutki podejmowanych przez siebie decyzji.

Swoboda prowadzenia działalności powoduje, że członkami zarządu zostają osoby zupełnie nieprzygotowane to tej roli, które nie znają swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją, a których zaniechanie lub niewłaściwe wypełnienia może narazić ich samych ale i ich najbliższych na poważne konsekwencje, tak finansowe jak i karne. Członek zarządu narażony jest na ryzyka płynące z różnych źródeł, których właściwe rozpoznanie i odpowiednie przeciwdziałanie im może być kluczowe dla uwolnienia się od odpowiedzialności i uniknięcia kary. Menedżer w swoich decyzjach jest sam. Właściwe ułożenie relacji w ramach zarządu bądź współpracy z radą nadzorczą czy udziałowcami pozwoli nie tylko sprawnie zarządzać spółką ale odgrywa niebagatelną rolę w przypadku pojawienia się roszczeń lub wszczęcia postępowania bądź przez organy podatkowe bądź organy ścigania.

Program

Spółki kapitałowe

 • Władze spółek kapitałowych – zakres obowiązków i uprawnień
 • Powoływanie członków władz spółek kapitałowych
 • Podstawy pełnienia obowiązków w spółkach kapitałowych (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, powołanie)
 • Zasady prawidłowej reprezentacji w spółkach kapitałowych
 • Sposoby rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji we władzach spółek kapitałowych

Obowiązki członków zarządu

 • Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządy na etapie powstawania spółki
 • Organizacja wewnętrzna zarządu i tryby podejmowania decyzji
 • Działanie przez przedstawicieli – pełnomocnictwa, prokura
 • Współpraca z radą nadzorczą i udziałowcami oraz biegłym rewidentem 
 • Obowiązku członka zarządu jako likwidatora spółki

Źródła odpowiedzialności członków zarządu na gruncie kodeksu spółek handlowych i prawa cywilnego

 • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub winy
 • Pojęcie należytej staranności
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim
 • Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki – różnice pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialności a spółką akcyjną

Odpowiedzialność karna członków zarządu

 • Działania lub zaniechania menedżerów zagrożone sankcją karną – najistotniejsze przepisy
 • Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie kodeksu karnego skarbowego
 • Przykłady najczęściej popełnianych przestępstw menedżerskich (korupcja, powoływanie się na wpływy, oszustwa)

Odpowiedzialność menedżerów za zobowiązania podatkowe

 • Przesłanki odpowiedzialności wynikające z ordynacji podatkowej – odpowiedzialność osobista menedżerów
 • Konsekwencje finansowe
 • Przedawnienie roszczeń podatkowych

  Inne źródła odpowiedzialności menedżerów związane z pełnioną funkcją

  • Odpowiedzialność członków zarządu w zakresie rachunkowości
  • Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
  • Sankcje wynikające z przepisów prawa pracy
  • Obowiązki informacyjne władz spółek publicznych

  Korzyści

  Dowiedzą się Państwo jakie są kompetencje i obowiązki członków zarządu

  Poznają Państwo zasady odpowiedzialności członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego, upadłościowego i naprawczego, podatkowego

  Wskażemy ryzyka jakie wiążą się z zasiadaniem w organach spółek kapitałowych

  Szkolenie oparte na najlepszych praktykach ekspertów prowadzących

  Ekspert

  Łukasz Chmielniak
  Łukasz Chmielniak

  Adwokat, założyciel i partner zarządzający kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje prawem karnym-gospodarczym, karnym-skarbowym, jak również prawem administracyjnym – karnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o oszustwa, niegospodarność, karuzele VAT, czy przestępstwa korupcyjne, w których reprezentuje klientów zarówno jako obrońca, jak również pełnomocnik oskarżycieli. Zajmuje się również analizą ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz projektuje rozwiązania mające je ograniczać. Jest również autorem bloga poświęconego przestępczości gospodarczej „Białe Kołnierzyki”. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego - karnego na WPiA UW, jest również Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy ORA Katowice.

  czytaj więcej
  Robert Gniezdzia
  Robert Gniezdzia

  Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje się prawem gospodarczym i regulacyjnym, w tym problematyką ochrony danych osobowych oraz compliance. Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Organizował i rozwijał nowe przedsięwzięcia biznesowe między innymi z obszaru nowych technologii. Przeprowadził kilka procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Jako wieloletni manager i przedsiębiorca doskonale rozumie otoczenie biznesowo – prawne i świadczy usługi doradcze przedsiębiorcom oraz zarządom w efektywnym stosowaniu prawa uwzględniając praktyczne i biznesowe podejście do ryzyka. Ukończył podyplomowe studia z bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School.

  czytaj więcej

  Informacje organizacyjne

  Cena obejmuje:
  Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
  Lunch i nielimitowany serwis kawowy
  Materiały szkoleniowe
  Certyfikat potwierdzający udział
  Możliwość zwolnienia z VAT
  Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
  zapisz się

  Dostępne terminy

  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij