Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego w kontekście RODO i prawa do prywatnościPrawo / Prawo autorskie / Finanse

Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego w kontekście RODO i prawa do prywatności

Opis szkolenia

szkolenie Monitoring wizyjny

W ostatnich latach wykorzystanie monitoringu wizyjnego stało się bardzo popularne. Monitoringiem objęte są już nie tylko przestrzenie publiczne ale coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących to zagadnienie - monitoring wizyjny nie jest zagadnieniem uregulowanym w jednym akcie prawnym – powoduje, że instytucje/ firmy go wykorzystujące spotykają się z szeregiem wątpliwości na temat jego legalności i skuteczności.

W kontekście ochrony danych osobowych i prawa do prywatności rodzi się wiele pytań dotyczących dozwolonego stopnia ingerencji w prywatność, warunków zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnień nagrywanych osób oraz obowiązków nagrywających. Na co w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę aby stosowanie monitoringu wizyjnego było zgodne przepisami prawa? Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego omówimy najistotniejsze aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego w kontekście ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Program

Ochrona danych osobowych

 • Zakres zastosowania RODO do osób fizycznych
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • Wyjaśnienie na praktycznych przykładach definicji przetwarzania
 • Jak odróżnić dane osobowe od innych informacji, które nie są danymi osobowymi?
 • Czy zdjęcie jest daną osobową?
 • Dane zwykłe i wrażliwe – różnice w przetwarzaniu
 • Kim jest administrator i czym różni się od podmiotu przetwarzającego?
 • Kto określa cele i zakres przetwarzania danych osobowych?
 • Kiedy należy podpisywać umowy powierzenia?
 • Obowiązki administratora
 • Jakie prawa przysługują podmiotowi danych?
 • Pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny. Jak realizować go w przestrzeni publicznej?
 • Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych według Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Monitoring wizyjny

 • Definicja monitoringu wizyjnego i omówienie przestrzeni jakie mogą podlegać monitorowaniu
 • Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej np. środki komunikacji, parki, drogi publiczne, ulica przed prywatnym sklepem
 • Jakie sytuacje uzasadniają nagrywanie i kto może korzystać z nagrań? Dlaczego nie udostępnia się monitoringu każdemu kto twierdzi, że jest na nagraniu?
 • Jakie podmioty mogą prowadzić obserwację osób i mienia?
 • Monitoring wizyjny nie uzasadnia nagrywania audio. Omówienie wyjątków, gdy możliwe jest nagranie audio
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie monitoringu wizyjnego
 • Tworzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych pod kątem monitoringu wizyjnego (zabezpieczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie)

Prawna ochrona prywatności

 • Jaki obszar życia prywatnego jest chroniony prawem?
 • Jak interes publiczny wpływa na prywatność osób publicznych?
 • Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody?
 • Ochrona przed ukazywaniem osoby w niekorzystnym świetle
 • Rodzaje naruszeń prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • W jaki sposób karane są naruszenia ochrony informacji stanowiących tajemnicę prywatną, osobistą lub gospodarczą?

Korzyści

dowiedzą się Państwo jak interpretować przepisy w zakresie dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

poznają aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego w kontekście ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym. W zakresie wolności związkowych przez kilka lat zdobywała wiedzę na szkoleniach Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie. Wykładowca studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania znowelizowanej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (2018/957/EU). Członek Zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski Zinkiewicz i Partnerzy. Autorka licznych książek, artykułów i wypowiedzi medialnych. Stały współpracownik wydawnictwa INFOR oraz wydawnictwa Wolters Kluwer. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową w zakresie prawa pracy. Pani doktor to doświadczony praktyk i szkoleniowiec, który interesująco i z wielką pasją potrafi przekazać swoją wiedzę Uczestnikom.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Wykładowca bardzo sumiennie przygotował się do szkolenia, dużo ciekawych zagadnień. Polecam.
6 / 6
Tematyka warsztatów była wyczerpująca, szkolenie ciekawe i przydatne w pracy.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij