Monitoring w zakładzie pracy – nowe prawa i obowiązki w kontekście RODO i Kodeksu pracyPrawne

Monitoring w zakładzie pracy – nowe prawa i obowiązki w kontekście RODO i Kodeksu pracy

Opis szkolenia

Po latach stosowania w zakładach pracy monitoringu wizyjnego w Kodeksie pracy pojawia się od lat wyczekiwany przepis. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia czy kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Ustawodawca zakazuje jednak stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach lub pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Ewentualnie będzie to dopuszczalne, gdy celem byłoby bezpieczeństwo bądź ochrona mienia.

Nowe regulacje stanowią krok na przód ponieważ do tej pory pracownicy byli monitorowani ale nie na mocy przepisów Kodeksu pracy, co budziło szereg wątpliwości. Do Kodeksu pracy wprowadzone zostały również przepisy, o innych rodzajach monitoringu. Pracodawca może zgodnie z nowymi przepisami wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (z zastrzeżeniem, że monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika), monitoring stron internetowych, monitoring GPS.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego omówimy najistotniejsze zagadnienia dotyczące stosowania monitoringu w zakładzie pracy z uwzględnieniem RODO i przepisów Kodeksu pracy.

Program

RODO w zatrudnieniu

 • Zasady ochrony danych wynikające z RODO
 • Wyjaśnienie definicji administratora, przetwarzania, powierzenia, podmiotu przetwarzającego
 • Obowiązki informacyjne w zatrudnieniu. W jaki sposób przygotować informacje dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 • Czy potrzebna jest zgoda pracownika na stosowanie monitoringu w zatrudnieniu?

Monitoring w zakładzie - Kodeks pracy i RODO

 • Rodzaje monitoringu jakie mogą być stosowane w zatrudnieniu
 • Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Jak nie naruszyć prywatności pracownika monitorując jego pocztę służbową? Kiedy monitoring poczty może służyć do ewidencjonowania czasu pracy? Jak sformułować konkretne przepisy dokumentów wewnątrzzakładowych aby nie naruszyć RODO?
 • Monitoring GPS. Monitorowanie czasu pracy i czas wolny. Czy pracownik może wyłączyć GPS gdy ma czas na odpoczynek?
 • Monitoring stron internetowych. Przesłanki monitorowania stron internetowych. Pozytywne i negatywne przykłady stosowania monitoringu stron internetowych z praktyki
 • Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. Wyłączne przesłanki zastosowania monitoringu wizyjnego. Dlaczego nie wolno monitorować czasu pracy za pomocą monitoringu wizyjnego?
 • Monitorowanie kabiny kierowcy – problematyka miejsca pracy
 • Dane osobowe przetwarzane w procesie monitorowania pracowników
 • Problem przetwarzania „zdjęcia” przy przeglądaniu nagrania klatka po klatce
 • Monitoring wizyjny to nie monitoring audio. Kiedy kamera może nagrywać dźwięk?
 • Pracownicy i przypadkowi uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w drodze monitoringu wizyjnego
 • Prawa osób objętych monitoringiem
 • Obowiązki informacyjne wobec obserwowanej osoby. Gdzie zamieszczać informacje i w jakiej formie?
 • Administrator danych osób obserwowanych jako operator systemu monitoringu
 • Zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego. Kto i kiedy ma do nich dostęp
 • Procedura zastosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy założonego przed RODO i od 25 maja 2018 (od wejścia w życie RODO). Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do jakiego okresu odnoszą się przepisy RODO
 • Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy i obwieszczenie – jak nie popełnić błędu przy wyborze sposobu wprowadzenia zasad monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. Dlaczego niewłaściwą formą wprowadzania zasad monitoringu wizyjnego jest zarządzenie pracodawcy albo informacja do podpisu dla pracowników? Współdziałanie ze związkami zawodowymi. Jakie mogą być konsekwencje pominięcia związku zawodowego w przypadku określania celów, zasad i sposobów przetwarzania danych z monitoringu?
 • Lokalizacja kamer i pomieszczenia z zakazem monitorowania. Najnowsze propozycje nowelizacji przepisów
 • Nośniki nagrań, terminy przechowywania i procedura niszczenia nagrań z monitoringu
 • Jakie mają być konkretne przepisy dokumentów wewnątrzzakładowych dotyczące monitoringu wizyjnego – warsztat praktyczny
 • Kiedy niezbędna jest ocena skutków dla ochrony danych
 • Monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
 • Urzędowe wskazówki dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego
 • Wybrane elementy monitorowania miejsc dostępnych publicznie
 • Czy jest jeszcze okres przejściowy na dostosowanie zasad dotyczących monitoringu wizyjnego do przepisów RODO?
 • Jakie podmioty będą kontrolowały zasady dotyczące monitoringu w zakładzie pracy i jakie mogą być kary?

Korzyści

poznanie zasad legalnego stosowania monitoringu w miejscu pracy

dowiedzenie się jakie są prawa pracowników w zakresie możliwości naruszania ich dóbr osobistych

określenie obowiązków pracodawcy w tym zakresie

poznanie sankcji jakie przewidują przepisy RODO za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek: „Prawo pracy dla małych i średnich firm”, „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, „Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Video

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij