Nowe zasady delegowania pracowników zgodnie z wymogami Dyrektywy 2018/957Prawne

Nowe zasady delegowania pracowników zgodnie z wymogami Dyrektywy 2018/957

Opis szkolenia

szkolenie delegowanie pracowników zgodnie z Dyrektywą 2018/957

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w jednym państwie członkowskim może oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziału czy filii swojej firmy. Jednakże aby taką usługę wykonać musi czasowo delegować swojego pracownika do pracy. Wiąże się to z szeregiem wątpliwości prawnych z uwagi na konieczność stosowania różnych systemów prawnych państw przyjmujących. Wątpliwości dotyczą między innymi tego jakie są zasady delegowania pracowników i jakie prawo pracy i ubezpieczeniowe należy stosować. Jak delegować pracowników od strony organizacyjnej aby nie ponosić kosztów delegowania i podróży służbowej jednocześnie. Gdzie szukać informacji o prawie państwa przyjmującego i na jaką pomoc można liczyć ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Od 30 lipca 2020 r. obowiązywać będą nowe minimalne standardy delegowania pracowników, w tym m.in. obowiązek wynagradzania w oparciu o zasady równej płacy z uwzględnieniem obowiązujących w zakładach gdzie usługa jest wykonywana układów zbiorowych pracy. Dlatego też już teraz ważne jest by przygotować się do świadczenia usług w Unii Europejskiej według zupełnie nowych zasad delegowania pracowników.

Jeśli przygotowują się Państwo do świadczenia usług w UE lub też już takie usługi realizują, zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzi dr Ewa Podgórska-Rakiel ekspert krajowy zaangażowana na poziomie unijnym w prace związane z delegowaniem pracowników. Nasza ekspertka jest członkiem podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania dyrektywy 2018/957/EU wprowadzającej zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Celem tej międzynarodowej podgrupy jest pomoc techniczna państwom członkowskim we wdrażaniu zmian przyjętych w 2018 r., które będą obowiązywały od dnia 30 lipca 2020 r. Ponadto, dr Ewa Podgórska-Rakiel bierze udział w pracach Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników, dwukrotnie brała udział w panelach dyskusyjnych Kongresu Mobilności Pracy z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych ds. delegowania, oraz jest współautorką książki „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy” Infor Biznes 2018.

Ekspertka przedstawi Państwu najistotniejsze problemy związane z delegowaniem pracowników do innego państwa UE celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, standardów minimalnych, problematykę krótko i długoterminowego delegowania, omówi krok po kroku sposób zgodnego z przepisami krajowymi wysłania pracownika do innego państwa członkowskiego, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czasu trwania delegowania, a także zasady transgranicznego przetwarzani danych osobowych.

Adresaci:

- pracodawcy, którzy wysyłają swoich pracowników do zagranicznych oddziałów firmy,

- pracodawcy, którzy wysyłają swoich pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, 

- agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw UE.

Program

Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Delegowania w świetle dyrektywy 96/71/WE

Delegowanie w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 od dnia 30 lipca 2020

Czy nowe przepisy będą obowiązywały wstecz, czyli czy obejmą pracowników, którzy na dzień 30 lipca 2020 r. będą już przez kilkanaście miesięcy delegowani?

Co stanie się w chwili przekroczenia okresu delegowania krótkoterminowego?

Jakie będą warunki zatrudniania pracowników delegowanych po zmianach przepisów?

Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w miejsce minimalnych stawek płacy?

Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w wynagrodzenie w państwie świadczenia usługi?

Czas trwania delegowania – różnice między delegowaniem krótkoterminowym a długoterminowym - czy opłaca się delegować po okresie krótkoterminowego delegowania?

Jakie przepisy dotyczące warunków zatrudnienia będą miały zastosowanie do delegowania powyżej dopuszczalnych okresów 12/18 mc?

Kto decyduje o wydłużeniu okresu delegowania krótkoterminowego powyżej 12 mc. 

Jak przerwy w pracy spowodowane chorobą wpływają na okres delegowania pracowników?

Kiedy zastępowanie pracowników delegowanych jest dopuszczalne i czy zastępstwa wpływają na wydłużenie okresu delegowania krótkoterminowego?

Dlaczego ważne jest ustalenie pracy „w tym samym miejscu” i na co będzie wskazywał ten sam adres pod którym pracownik delegowany będzie wykonywał pracę powyżej okresu delegowania krótkoterminowego?

Co z opłacaniem składek na ZUS i podatków po 30 lipca 2020 r.? 

Dostępne źródła informacji o delegowaniu do państw członkowskich

Gdzie szukać stron internetowych z informacjami o warunkach zatrudnienia i wynagradzania pracowników delegowanych?

Język informacji przekazywanych pracownikom delegowanym

Umowy zbiorowe i orzeczenia arbitrażowe powszechnie stosowane. Gdzie uzyskać informacje jaki układ obowiązuje w danym sektorze czy zakładzie?

Co oznacza, że układ zbiorowy pracy ma charakter powszechny w danym państwie członkowskim i gdzie można uzyskać informację o jego powszechności?

Kto ponosi koszty warunków zakwaterowania?

Czy za bilety lotnicze z Polski do państwa świadczenia usługi płaci pracodawca czy może zapłacić sam pracownik delegowany?

Kiedy pracodawca zapłaci koszty wyżywienia pracownika delegowanego i podróży?

Prawo pracy wobec delegowanych pracowników

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat łącznego wystąpienia przesłanek delegowania i podróży służbowej

Jak nie ponosić podwójnych kosztów delegowania?

Jak traktować szkolenia, konferencje, wystawy, referaty w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Czy delegowanie może trwać jeden dzień?

Jaki jest minimalny okres delegowania i czy jest okres maksymalny?

Ile musi zarobić pracownik delegowany?

W jakim zakresie do pracowników delegowanych mają zastosowanie regulacje dotyczące pracowników krajowych?

Zasady delegowania w oparciu o umowy prawa cywilnego.

Zaświadczenia A1 i postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych”, jak ZUS interpretuje przepisy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-477/17 (Balandin)

Delegowanie cudzoziemców do pracy w innych państwach członkowskich

Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako krajowego punktu kontaktowego dla pracowników delegowanych

Zasady transgranicznego przetwarzania danych osobowych pracowników delegowanych

Delegowanie pracowników tymczasowych

Czy zasady dotyczące delegowani mają zastosowanie do podwykonawców i osób samozatrudnionych?

Z czym wiąże się dla przedsiębiorcy egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w ramach współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)?

Międzynarodowy transport drogowy w nowej rzeczywistości delegowania

W oczekiwaniu na regulację sektorową – Pakiet Mobilności

Korzyści

dowiedzą się Państwo jak interpretować przepisy w zakresie delegowania pracowników za granicę

poznają zasady delegowania cudzoziemców do pracy w innych państwach członkowskich

przygotują się Państwo do stosowania nowych zasad delegowania pracowników, które obowiązywać będą od 30.07.2020 r.

dowiedzą się Państwo jak rozstrzygnąć kolizję przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego

poznają Państwo adresy oficjalnych stron krajowych, na których zamieszczane są informacje o warunkach pracy w danym kraju

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek: „Prawo pracy dla małych i średnich firm”, „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, „Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Pani ekspert to osoba wybitnie kompetentna w temacie. Z racji tego, że bierze udział w pracach Komisji Europejskiej ds. delegowania zna temat od podszewki.
6 / 6

6 / 6

Video

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij