Ekspert

Monika Domańska

dr hab. Monika Domańska

Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w którym jest zatrudniona od 2007 r., obecnie w Zakładzie Prawa Europejskiego. Równolegle kontynuuje zatrudnienie w Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku asystent-specjalista. Doświadczenia naukowe jak i praktyczne koncentrują się wokół analiz związanych z implementacją prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. Ocena zarówno rozwiązań legislacyjnych UE jak i orzecznictwa TSUE oraz ich wpływ na kształt i stosowanie prawa krajowego, to główny nurt zawodowego zaangażowania. Szczególne zainteresowanie skierowane jest na stosowanie zasady równości i zakazu dyskryminacji w UE. Wyniki prowadzonych analiz oraz praktyczne rozwiązywanie problemów prawnych przekazywane są słuchaczom na licznych szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach. Wśród usatysfakcjonowanych słuchaczy znajdują się studenci, doktoranci a także urzędnicy administracji rządowej, prokuratorzy, sędziowie. 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij