Ekspert

Adam Chmielewski

dr Adam Chmielewski

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu oraz analiz finansowych. Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na studiach MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry menedżerskiej, kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

W trakcie realizowanych szkleń stara się łączyć wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną wynikającą z bogatego doświadczenia. Przez kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego w prywatnej firmie. Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, controllingu oraz cash flow.

Zakres merytoryczny szkoleń to m.in.:  rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza kosztów, rachunkowość banków.

Zakres działalności doradczej to m.in.:  opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania kosztów w firmie projektowej, opracowanie zarządczego  rachunku kosztów dla uczelni wyższej, opracowania w ramach zespołu biegłych sądowych w zakresie rachunkowości.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij