Ekspert

Halina Sierocka

dr Halina Sierocka

Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozprawę doktorską pt. Nauczanie języka angielskiego jako obcego dla celów specjalistycznych. Planowanie i wdrażanie programu nauczania języka angielskiego dla prawników napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej obroniła w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 października 2012 dr Halina Sierocka została zatrudniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na stanowiska adiunkta, gdzie dodatkowo (od 21 listopada 2012) pełni funkcję kierownika Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawniczego języka angielskiego, metodyki nauczania języków specjalistycznych oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).

Autorka kilkunastu artykułów naukowych, dwóch książek – monografii Curriculum Development for Legal English Programs (wyd. Cambridge Scholars Publishing 2014) oraz podręcznika do nauczania prawniczego języka angielskiego Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika (wyd. Publikator 2011; wyd. Beck 2014), który został nagrodzony prestiżową nagrodą European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) w roku 2013. Jest to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Ponadto dr Halina Sierocka jest redaktorem naukowym książek z serii Egzamin na tłumacza przysięgłego wydanych przez wydawnictwo Beck „Przewodnik po prawie karnym (w języku angielskim) oraz „Przewodnik po prawie cywilnym (w języku angielskim) - podręczniki autorstwa Ewy Myrczek-Kadłubickiej oraz Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski. – autorstwa Anny Koniecznej-Purchały jak również podręcznika English for Business Professionals autorstwa Moniki Kowalskiej.

Dr Halina Sierocka od ponad czternastu lat zajmuje się tłumaczeniem oraz nauczaniem prawniczego języka angielskiego, nie tylko w macierzystej uczelni jak również współpracując z wieloma instytucjami oraz kancelariami prawniczymi. Od 2018 dr Sierocka została zaproszona do współpracy jako Linguistic expert (ekspert w zakresie prawniczego języka angielskiego) do współprowadzenia szkoleń organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), (www.ejtn.eu). Utworzona w 2000 roku sieć jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli, które zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Dr Halina Sierocka jest jedynym z Polski ekspertem z prawniczego języka angielskiego zaproszonym do współpracy przez EJTN.

Od 2014 roku dr Halina Sierocka jest członkiem EULETA (the European Legal English Teachers’ Association – Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Prawniczego Języka Angielskiego). Dodatkowo dr Halina Sierocka jest członkiem CTER (Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy) oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Współwłaścicielka portalu LEXEN (kursy prawniczego języka angielskiego) https://legalenglishhub.online

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij