AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady techniki prawodawczej w praktyce legislacyjnej – błędy małe i duże jak ich uniknąćAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady techniki prawodawczej w praktyce legislacyjnej – błędy małe i duże jak ich uniknąć

Opis szkolenia

„Zasady techniki prawodawczej” to podstawowe narzędzie dla osób uczestniczących wspomagające proces redagowana projektów aktów normatywnych. Nie daje jednak wszystkich odpowiedzi na pytania pojawiające się przy opracowywaniu treści konkretnego projektu. Nie zawsze też dyrektywy zawarte w ZTP są prawidłowo rozumiane i stosowane, zwłaszcza te wprowadzone nowelizacją obowiązująca od 1 marca 2016. Szkolenie ma na celu celu zwrócenia uwagi na charakterystyczne błędy wys™epujące w praktyce legislacyjnej, pokazanie jak ich uniknąć.  Proponowane szkolenie opracowane zostało przez legislatora, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym. Posiada on też kilkunastoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Dzięki udziałowi w szkoleniu legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń uzyskają aktualną wiedzę i nabędą praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem właściwych technik prawodawczych.

Cele szkolenia:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń,

- zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) 
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING 
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Gwarantujemy opiekę nad szkoleniem 
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

1. „Zasady techniki prawodawczej” uwarunkowania poprawnego stosowania. 

2. Szczegółowe techniki prawodawcze:

 • 1) błędy w tytułach ustaw i rozporządzeń,
 • 2) odnośniki nowelizacyjne i europejskie do tytułu – właściwe brzmienie i kolejność,
 • 3) „słowniczek”, kiedy potrzebny i jak go konstruować.

3. Przepisy o karach pieniężnych unikanie „kolizji” ZTP i KPA:

 • 1) redagowanie przepisów o karach pieniężnych w kontekście treści działu IVa KPA „Administracyjne kary pieniężne”,
 • 2) zakres minimalnej regulacji w ustawie szczegółowej.

4. Przepisy zmieniające rekomendacje w przypadkach niedookreślonych w ZTP:

 • 1) nietypowe polecenia nowelizacyjne: zmiany tytułów, odnośników załączników
 • 2) nadużywanie zmiany „cząstkowej” na przykładach,
 • 3) problemy ze zmianą „multiplikowaną”.

5. Przepisy epizodyczne w praktyce legislacyjnej:

 • 1) problemy systemowe, dlaczego przepisy epizodyczne stanowią zagrożenie zasad prawidłowej legislacji,
 • 2) błędy w umiejscowieniu i myleniu z innymi rodzajami przepisów. 

6. Rozstrzygnięcia intertemporalne potrzebne nie zawsze w postaci odrębnych przepisów:

 • 1) przepisy przejściowe w formule redakcyjnej po nowelizacji ZTP – zakres stosowania,
 • 2) przepisy dostosowujące – niezbędny zakres regulacji do tworzenia, przekształcania, likwidowania (znoszenia) podmiotów,

7. Przepisy końcowe i trudne przypadki z pozoru „łatwego” rodzaju przepisów:

 • 1) nieporozumienia na tle zmiany zakresu przepisów uchylających po 1 marca 2016 r.,
 • 2) zróżnicowanie terminu wejścia w życie dlaczego nie używać w przepisie o wejściu w życie zwrotu „stosuje się”.

Korzyści

stosowanie właściwych technik prawodawczych w przypadkach trudnych i niejednoznacznych

zapobieganie powstawaniu błędów związanych z nietypowymi i złożonymi przypadkami legislacyjnymi

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij