Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktycePrawne

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Opis szkolenia

Szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys euro skierowane jest do kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Znajomość poruszanej tematyki niezbędna jest zarówno dla osób, które wykonują obowiązki w zakresie gospodarki finansowej jednostki jak i tych, które odpowiedzialne są za udzielanie zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia publicznego oznacza bowiem zaciągnięcie zobowiązania angażującego środki publiczne. Dlatego też prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego wymaga znajomości zarówno regulacji zamówieniowych, jak i finansowych.

Udzielanie zamówień publicznych zamówienia publiczne poniżej 30000 euro w jednostce sektora finansów publicznych jest bez wątpienia przedmiotem kontroli zarządczej, której sprawowanie jest obowiązkowe w każdej jednostce, a za którą odpowiedzialny jest przede wszystkim kierownik jednostki. Przedmiot szkolenia obejmuje zarówno zasady prawidłowego udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, jak i wymogi dotyczące wykonania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, w szczególności w odniesieniu do procedur wewnętrznych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną regulacje ustawowe, w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, a także dobre praktyki jednostek państwowych i samorządowych dotyczące omawianego zagadnienia. Uwzględniona zostanie również specyfika niektórych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych (np. instytucji kultury). Praktyczny wymiar szkolenia uzupełni omówienie stanowisk w przedmiotowym zakresie organów dyscyplinarnych i kontrolnych.

Program

Zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro jako zamówienie publiczne

 • pojęcie zamówienia publicznego
 • procedura udzielania
 • zasady zamówień publicznych a zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

Wartość zamówienia

 • należyta staranność w szacowaniu wartości
 • wartość zamówienia a plan finansowy
 • dokumentowanie szacowania wartości

Przedmiot zamówienia

 • potrzeby zamawiającego a przedmiot zamówienia
 • zakaz łączenia zamówień
 • zakaz dzielenia zamówieni a zakaz zaniżania wartości -Zasady opisu przedmiotu zamówienia

Finansowe aspekty zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

 • zamówienia publiczne a plan finansowy jednostki
 • udzielenie zamówienia jako zaciągnięcie zobowiązania
 • zasady dokonywania wydatków publicznych

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro jako przedmiot kontroli zarządczej

 • legalność jako cel kontroli zarządczej
 • kontrola zarządcza a procedury wewnętrzne
 • dokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie kontroli odnośnie do zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

Procedura udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

 • podstawy prawne procedury
 • osoby wprowadzające i zobowiązane do stosowania procedury
 • możliwości odstępstwa od wprowadzonych procedur
 • dobre praktyki

Odpowiedzialność dyscyplinarna dotycząca zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

 • odpowiedzialność za zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków
 • odpowiedzialność związana z udzielaniem zamówień publicznych
 • odpowiedzialność dotycząca obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

Korzyści

Znajomość relacji pomiędzy planem finansowym a udzielaniem zamówień publicznych

Optymalny dla jednostki zakres procedury wewnętrznej

Zdefiniowanie odpowiedzialności za udzielanie zamówień w jednostce

Rozróżnienie wartości zamówienia i limitów z planu finansowego

Zmniejszenie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

Analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

Szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Mateusz Winiarz
Mateusz Winiarz

Przewodniczący regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie udzielania i kontrolowania zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij