AKADEMIA LEGISLACJI: Opinie i konsultacje w procesie legislacyjnym - jak legalnie i skutecznie wpływać na proces tworzenia prawa?Administracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Opinie i konsultacje w procesie legislacyjnym - jak legalnie i skutecznie wpływać na proces tworzenia prawa?

Opis szkolenia

Prawodawca decyduje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i każdej innej, stanowiąc prawo, które musi być przestrzegane. Im bardziej w procesie prawodawczym uwzględnione jest stanowisko tych, których to prawo będzie dotyczyć, tym większa szansa, że przepisy będą adekwatne do istniejących wyzwań i możliwe do implementacji.

Aby móc wpływać na proces stanowienia prawa, trzeba poznać jego etapy i rządzące nim reguły. Na różnych etapach procesu legislacyjnego są różne możliwości legalnego wpływania na treść tworzonego aktu prawnego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu opinie i konsultacje w procesie legislacyjnym, w trakcie którego dowiedzą się Państwo, jak przebiega proces legislacyjny na etapie rządowym i parlamentarnym. Nacisk położony będzie na prezentację możliwości legalnego wpływania na ten proces. Omówione będą zagadnienia konsultacji publicznych, opiniowania, wysłuchania publicznego i lobbingu.
Organy prowadzące proces legislacyjny muszą przestrzegać pewnych zasad związanych z konsultowaniem stanowionego prawa. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy poznają te zasady oraz sposób, w jaki powinni się na nie powoływać w kontaktach z administracją.

Adresaci szkolenia:
Reprezentanci organizacji pracodawców i pracowników, samorządów zawodowych, stowarzyszeń oraz wszelkich grup interesariuszy aktów prawnych, działacze społeczni i osoby fizyczne angażujące się w proces legislacyjny.

Program

Rządowy proces legislacyjny – schemat

Parlamentarny proces legislacyjny – schemat

Konsultacje publiczne a opiniowanie

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych.

Wysłuchanie publiczne

Lobbing

Systemy informatyczne obsługujące lub prezentujące przebieg procesu legislacyjnego

Korzyści

Znajomość rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego.

Znajomość zasad odziaływania na ten proces.

Poznanie etapów konsultacji publicznych, opiniowania, wysłuchania publicznego.

Umiejętność korzystania z systemów informatycznych umożliwiających wpływanie na proces legislacyjny.

Ekspert

Maciej Berek
dr Maciej Berek

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W latach 2007-2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarz Rady Ministrów. Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na tym Wydziale. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz problematyki tworzenia i ogłaszania prawa. Prowadził zajęcia z zakresu procedur prawodawczych, zasad tworzenia prawa i techniki prawodawczej m. in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowym Studium Legislacji na UMCS w Lublinie oraz na Aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Video

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij