PPS
+48 22 100 44 61
 Szablon Aktów Prawnych - techniczne aspekty przygotowywania projektów aktów prawnych

Szablon Aktów Prawnych - techniczne aspekty przygotowywania projektów aktów prawnych

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 06 czerwca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 06 czerwca 2017

13 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Omówiony zostanie sposób korzystania z szablonu aktów prawnych - narzędzia do opracowywania projektów aktów prawnych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia związane pracą nad tekstem aktu prawnego oraz zostaną przedstawione występujące w praktyce problemy, wraz ze sposobem ich rozwiązania.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, na dostępnym dla każdego uczestnika sprzęcie komputerowym.


Korzyści
Program
1. Przedstawienie:
  • genezy powstania szablonu aktów prawnych jako narzędzia do opracowywania projektów tych aktów,
  • możliwości zastosowania i zasad działania  szablonu.
2. Omówienie i prezentacja:
  • sposobu instalacji szablonu,
  • mechanizmu działania szablonu,
  • makroinstrukcji wykorzystywanych do automatyzacji formatowania tekstu oraz wstępnej weryfikacji poprawności jego struktury,
  • problemów technicznych występujących w trakcie opracowywania tekstu aktu prawnego.

3. Ćwiczenia praktyczne:
  • ręczne formatowanie tekstu aktu prawnego w szablonie,
  • formatowanie tekstu aktu prawnego z wykorzystaniem makroinstrukcji,
  • sposoby radzenia sobie z błędami i problemami występującymi  w trakcie formatowania tekstu.
 
4. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
13 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument