PPS
+48 22 100 44 61
 RODO w administracji publicznej

RODO w administracji publicznej

CENA:
650 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 12 czerwca 2018
830 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 12 czerwca 2018

19 .06.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis


Korzyści
Program

I.    Zagadnienia wstępne
 
1.    najważniejsze pojęcia a RODO:

  • dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych
  • zbiór danych
  • przetwarzanie, anonimizacja i pseudonimizacja danych
  • profilowanie
  • system informatyczny i zabezpieczenie danych
  • administrator danych i podmiot przetwarzających

2.    zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania RODO

II.    Zasady przetwarzania danych osobowych

1.    zgoda na przetwarzanie danych - przykłady
2.    przetwarzanie szczególnych kategorii danych
3.    prawa osoby, której dane dotyczą
4.    prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania
5.    prawo do przenoszenia danych

III.    Obowiązki administratora danych

1.    obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – przykłady
2.    obowiązek informacyjny z art. 14 RODO – przykłady
3.    dostęp do danych
4.    ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych
5.    rejestr czynności przetwarzania

IV.    Inspektor Ochrony Danych


1.    wyznaczenie Inspektora ochrony danych
2.    status IOD wewnątrz organizacji
3.    rola IOD jako punktu kontaktowego
4.    obowiązki IOD

V.    Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych – warunki i ograniczenia

VI.    Bezpieczeństwo danych

VII.    Ochrona danych stron, innych uczestników postępowania i interesantów w praktyce

VIII.    Przykładowe problemy w praktycznym stosowaniu ochrony danych osobowych i występujące zagrożenia


 

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
19 .06.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument