PPS
+48 22 100 44 61
Strategie zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami

Strategie zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 28 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 28 listopada 2016

05-06.12.2016
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Adresaci warsztatu:

 • Pracownicy działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.
Metody szkoleniowe:

 • Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych zapisów.


 Każdy uczestnik otrzyma jeden egzemplarz książki: "Zakupy w przedsiębiorstwie - Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami" autorstwa Pana dr Wojciecha Budzyńskiego.

Korzyści
 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat doboru strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców,
 • zdobycie umiejętności poszukiwania dostawców i ich segmentacji, oceny oraz kwalifikacji,
 • poznanie najnowszych zmian prawa w zakresie zawierania umów zakupu w 2016 roku i od 2017 r.,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z nowymi przepisami,
 • zapoznanie z interpretacją poszczególnych sformułowań w nowych przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie,
 • poznanie zasad analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych,
 • praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia,
 • uzyskanie porad na temat skutecznego dochodzenia reklamacji przez kupujących.
Program

Logistyka zaopatrzenia a strategia zakupowa

 • Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu
 • Decyzje ograniczające ryzyko zakupów

Proces poszukiwania i segmentacji dostawców

 • Segmentacja dostawców
 • Logistyka informacji w sferze zakupów
 • E-procurement i platformy przetargowe
 • Normy ISO a ocena dostawców

Metody oceny i kwalifikacji dostawców

 • Audit dostawców
 • Systemy punktowe oceny dostawców
 • Inne systemy oceny dostawców
 • Kwalifikacja dostawców
 • Książka dostawcy jako zbiór procedur zakupowych

Proces ofertowy w zakupach

 • Zapotrzebowanie i zapytanie ofertowe
 • Prawne uwarunkowania ofert dostawców
 • Procedury postępowania z ofertami dostawców
 • Zamówienie jako akceptacja oferty
 • Znaczenie ogólnych warunków zakupu (OWZ)

Ogólna koncepcja umowy z dostawcą

 • Wpływ założeń w zakresie ogólnej koncepcji na kształt umowy
 • Baza dostawy według zwyczajów Incoterms 2010
 • Sposoby rozliczania umów zakupu
 • Zasady negocjowania rozliczenia umowy przez kupującego

 Elementy umowy z dostawcą

 • Elementy umowy i zasady ich negocjowania
 • Dane formalne umowy
 • Zasadnicze warunki umowy zakupu
 • Ogólne warunki umowy zakupu
 • Zabezpieczanie terminów dostaw i kary umowne
 • Rozstrzyganie spraw spornych

Umowa ramowa w sferze zakupów

 • Specyfika ramowej umowy zakupu
 • Elementy umowy ramowej
 • Ustalanie cen i harmonogramów dostaw
 • Zawieranie umów wykonawczych w ramach umowy ramowej
 • Pierwszeństwo uzgodnień w warunkach umowy ramowej

Reklamowanie zakupu towarów i usług

 • Prawne uzasadnienia reklamacji
 • Rękojmia jako odpowiedzialność z mocy prawa
 • Gwarancja jako podstawa reklamacji na podstawie umowy
 • Kwestie odpowiedzialności dostawcy na bazie Konwencji CISG
 • Reklamacje wobec spedytorów i przewoźników
 
Ćwiczenia praktyczne
 • Praktyczna analiza umów zakupu
 • Wyszukiwanie pułapek w umowach z dostawcami
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
05-06.12.2016
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument