PPS
+48 22 100 44 61
Skuteczny Lider na odległość, czyli zarządzanie zespołem rozproszonym

Skuteczny Lider na odległość, czyli zarządzanie zespołem rozproszonym

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 10 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 10 listopada 2016

17-18.11.2016
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00 - 15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zespół rozproszony, jak każdy zespół, stanowi  grupa ludzi, którzy współpracują poprzez wzajemnie zależne zadania kierując się wspólnym celem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych zespołów, wirtualny zespół pracuje w rozproszeniu, jeśli chodzi o przestrzeń, czas i granice organizacyjne, wspierając się technologią, aby móc się komunikować. (J.  Lipnack,  J. Stamps  Virtual Teams: Reaching Across Space,Time, and Organizations with Technology). Zarządzanie takim zespołem nie jest łatwe, dlatego warto jako Lider doskonalić się aby zespół dobrze funkcjonował a dzięki temu realizował wyznaczone mu cele i zadania.

METODOLOGIA:

80/20 - 80% zajęć stanowi praca warsztatowa, 20% to teoria w formie prezentacji  - mini-wykładów

 • metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z tematu realizowanego szkolenia (praca w parach, małych zespołach, dyskusje moderowane),
 • analiza studiów skoncentrowanych na realnych sytuacjach problemowych doświadczanych i zgłaszanych przez uczestników lub przygotowywane przez trenera,
 • gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności,
 • krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy,
 • sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu działania w danym obszarze, identyfikacji mocnych stron i obszarów do pracy,
 • narzędzia coachingowe,
 • narzędzia z obszaru Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej, w tym Kwestionariusze Testowe, gry i ćwiczenia grupowe i indywidualne.
Korzyści
Dzięki tym warsztatom uczestnicy:

 • Poznają skuteczne narzędzia do zarządzania zespołem na odległość, w tym narzędzia dotyczące efektywnej  komunikacji - prowadzenie rozmów z pracownikiem - oceniających, dyscyplinujących, wzmacniających, przenoszących odpowiedzialność
 • Dowiedzą się o metodach rozwoju członków zespołu, aby tworzyli High Performing Team, pomimo pracy w zespole rozproszonym,
 • Nauczą się zastosować metody zarządzania celowego -  zarządzanie zorientowane na rezultat w zespole rozproszonym,
 • Będą wiedzieli jak dopasować zadania do członków zespołu,
 • Dowiedzą się jak precyzyjnie definiować cele, komunikować je i delegować na odległość,
 • Nauczą się jak udzielać i przyjmować informacje zwrotne, na odległość,
 • Określą własny stylu zarządzania-budowania autorytetu Lidera zarządzającego zespołem rozproszonym,
 • Nabędą umiejętności radzenia sobie z konfliktem w zespole rozproszonym,
 • Dowiedzą się jak podnosić poziom własnej motywacji i członków swojego zespołu rozproszonego.
Program

1. Style zarządzania zespołem rozproszonym

 • charakterystyka stylów zarządzania zespołem
 • zidentyfikowanie osobistego stylu zarządzania
 • zalety i wady poszczególnych stylów zarządzania
 • stosowanie stylów w zależności od sytuacji
 • diagnoza własnego stylu przywództwa
 • zasady zarządzania zespołem wielokulturowym


2. Rozpoznanie potencjału własnego zespołu rozproszonego

 • ocena potencjału zespołu i poszczególnych pracowników
 • podnoszenie kwalifikacji członków zespołu


3. Organizacja pracy zespołu rozproszonego

 • wyznaczanie celów i priorytetów
 • zarządzanie czasem
 • delegowanie zadań podwładnym
 • monitorowanie i ewaluacja zadań zespołu
 • zagrożenia związane z przekazywaniem i realizacją zadań na odległość
 • motywowanie zespołu rozproszonego
 • zarządzanie emocjami
 • udzielanie informacji zwrotnej

4. Budowanie dobrej komunikacji w zespole rozproszonym

 • dobra atmosfera czy dobrze wykonane zadanie? – co jest ważniejsze dla efektywnego zespołu rozproszonego?
 • etapy rozwoju zespołu – jak wspierać zespół w podążaniu we właściwym kierunku?
 • role pełnione w zespole i ich znaczenie dla efektywnego zespołu
 • diagnoza własnego zespołu pracowników pod kątem etapu rozwoju i pełnionych w zespole ról – kwestionariusz role w zespole wg. M. Belbina
 • dlaczego warto budować zespół i współpracę w zespole rozproszonym – czy to się opłaca?
 • strategia dochodzenia do współpracy
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • asertywne postawy – ja jestem OK.- ty jesteś OK., czyli Organizacyjna Analiza Transakcyjna w zarządzaniu zespołem
 • jak powinien współpracować  efektywny zespół rozproszony – czyli style współpracy na odległość
 • prowadzenie rozmów z pracownikiem na odległość  - oceniających, dyscyplinujących, wzmacniających, przenoszących odpowiedzialność
 • narzędzia coachingowe podnoszące kompetencje Liderskie w zarządzaniu zespołem rozproszony.
Eksperci
Małgorzata Mitura-Cegłowska
Trener biznesu, ekspert w dziedzinie sprzedaży,  doradca zawodowy, coach, mediator, trener grupowy ART®, Terapeuta TSR I stopnia, Certyfikowany coach I-go stopnia metodą TROP. Członek STOP’u w trakcie certyfikacji II-go stopnia. Członek Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej i European Association of Transactional Analysis. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie biznesowe w zakresie sprzedaży i obsługi klienta bezpośredniego, które zdobywała pracując w firmach farmaceutycznych (Medagro International, Polpharma). Pracowała na stanowisku specjalisty, osiągając bardzo dobre wyniki, jednocześnie wprowadzała do zawodu osoby rozpoczynające karierę zawodową w tej branży. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleń grupowych i indywidualnych. Jest absolwentką studiów podyplomowych: Artterapia i kreatywność na Uniwersytecie Warszawskim Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie Doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie Ukończyła Szkoły: - Coachów (Akademii Grupy TROP) - Mediator w organizacji (Akademia Grupy TROP) - Studium Analizy Transakcyjnej dla trenerów (Grupa T&C) - Kurs specjalistyczny-Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji ART® - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, kurs I stopnia Specjalizuje się w realizacji warsztatów z zakresu – umiejętności menedżerskich i team building. W szkoleniach i coachingach w zakresie komunikacji m.in. w sprzedaży i obsłudze klienta z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej, a także w projektach związanych z szeroko rozumianym doradztwem zawodowym. W zakres jej działalności
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
17-18.11.2016
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00 - 15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument