PPS
+48 22 100 44 61
Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansujących naukę

Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansujących naukę

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 listopada 2016

24 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Szkolenie jest skierowane głównie dla naukowców, którzy są nastawieni na rozwój kariery naukowej. Nowoczesne badania, testowanie swoich pomysłów i rozwiązań czy budowanie zespołu wymagają dużego dofinansowania a przeważnie wśród dotacji statutowej jest wielki deficyt na tego typu działania. Szkolenie umożliwi poznanie całego spektrum mechanizmów finansowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych do których można aplikować aby rozwijać swoje ambicje naukowe.
Korzyści
Dzięki szkoleniu będziemy mogli opracować własną strategię pozyskiwania środków finansowych co przełoży się na zdecydowanie większą skuteczność.Ponadto prelegent wprowadzi Państwa w świat dobrego wniosku projektowego, poprzez omówienie tego, co należy ująć we wniosku, a czego nie, aby dostać grant, a także przedstawi najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty.
Program
Blok I
 • Opracowanie strategii pozyskiwania funduszy

 • wybranie odpowiednich programów dla siebie

 • analiza naszych potrzeb w karierze naukowej

 • od czego zacząć przygotowywanie wniosku

 • najczęściej popełniane błędy przy aplikacjach projektowych

 
Blok II
 • Przegląd funduszy Międzynarodowych finansowanych z:

 • Horyzontu 2020

 • Eurostars

 • Eureki

 • Cornetu

 • Programów dwustronnych

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 
Blok III
 • Przegląd funduszy krajowych finansowanych z :

 • Narodowego Centrum Nauki

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Funduszu Nauki Polskiej

 • Funduszy Strukturalnych

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
24 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument