PPS
+48 22 100 44 61
Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2016 i 2017 rok

Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2016 i 2017 rok

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 19 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 19 października 2016

26 .10.2016
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie prowadzone przez radcę prawnego dr. Marka Bukowskiego stanowi praktyczny przewodnik po najbardziej aktualnych problemach dotyczących praw własności intelektualnej oraz tematów pokrewnych. Prowadzący skomentuje niedawne zmiany w przepisach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także wyjaśni konsekwencje tych nowelizacji oraz ich wpływ na prawa i obowiązki podmiotów z poszczególnych branż. Przedstawione zostaną również aktualne tendencje w orzecznictwie sądowym, w szczególności zaś omówiony zostanie wpływ jaki miał na praktykę dochodzenia roszczeń wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości żądania trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia praw autorskich. Dyskusji zostaną poddane również inne problematyczne kwestie, w tym te dotyczące zasad ochrony i komercjalizacji wizerunku oraz sposobów ochrony i zarządzania know-how w działalności przedsiębiorstw oraz kwestie związane z zawieraniem umów autorskich i stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów. 
Korzyści
Program

1.    Czy znaki towarowe są utworami? Jak chronić utwory, znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe?

2.    Ochrona i obrót know-how. Jak chronimy i kontraktujemy?

3.    Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję. Czym jest „pasożytnictwo” intelektualne?

4.    Ochrona wizerunku w prawie autorskim i Kodeksie cywilnym:

 • wizerunek i maska artystyczna w prawie autorskim;
 • wizerunek jako dobro osobiste – zasady ochrony na podstawie Kodeksu cywilnego;
 • zgoda na rozpowszechnianie/komercjalizację wizerunku oraz skutki prawne takiej zgody;
 • kiedy nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia?

5.    Zakres uprawnień na gruncie poszczególnych praw własności intelektualnej:

 • monopol autorski a korzystanie z praw własności przemysłowej;
 • sposób i zakres korzystania w prawie autorskim;
 • korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego – kwalifikacja prawna i  konsekwencje dla zawierania umów;
 • klauzule umowne dotyczące praw osobistych stosowane w praktyce;

6.    Umowy w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej:

 • aktualna praktyka wyznaczania w umowach pól eksploatacji
 • klauzule dotyczące własności intelektualnej w umowach o pracę;
 • konstruowanie niewypowiadalnych umów licencyjnych;
 • użytkowanie i dzierżawa praw autorskich? – typy umów w prawie autorskim;
 • stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu – warunki i ograniczenia;

7.    Wyzwania prawa własności intelektualnej na 2016/2017 r.

 • czy linkowanie do pirackich treści narusza prawo autorskie?
 • opłaty za korzystanie z fragmentów tekstów w Internecie - nowe prawo pokrewne dla wydawców?
 • ochrona praw autorskich – konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości dochodzenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia;
 • nowe prawo cytatu – co zmieniło się po nowelizacji?
 • zmiana procedury rejestracji znaków towarowych i ryzyka z tym związane;
 • nowa dyrektywa unijna w  sprawie ochrony know-how.
Eksperci
dr Marek Bukowski
Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji. Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników patentowych. Specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej, nowych technologii, oraz prawa umów. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi wykłady i szkolenia z
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
26 .10.2016
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument