PPS
+48 22 100 44 61
Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej w kontekście zmian ustawy o jawności życia publicznego

Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej w kontekście zmian ustawy o jawności życia publicznego

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 09 maja 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 09 maja 2018

16 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis

Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy publicznych

Szkolenie poświęcone niezwykle istotnej w ostatnim czasie problematyce związanej z dostępem do informacji na temat stanu majątku, dochodów oraz wynagrodzeń osób związanych z instytucjami publicznymi czy wykonującymi zlecenia na ich rzecz. Tym bardziej, iż projektowane zmiany przepisów mają rozbudowywać krąg podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Ponadto zainteresowanie opinii publicznej i mediów tym zagadnieniami wciąż rośnie i muszą się z tym instytucje mierzyć na co dzień.

Dlatego celem niniejszego szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat przepisów regulujących kwestię oświadczeń majątkowy, w tym sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych.  Podczas szkolenia uczestnik zapozna się także z odpowiedzialnością za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego. To co zakłada także program to uzyskanie informacji o sposobie postępowania w przypadku konieczności analizy przyjmowanych oświadczeń majątkowych oraz o sposobie przechowywania i archiwizacji oświadczeń majątkowych.

Wreszcie istotnym elementem zajęć będzie zorientowanie się w aktualnych tendencjach prawodawczych odnośnie zmian w zakresie składania oświadczeń majątkowych powodowanych m.in. projektem ustawy o jawności życia publicznego. Dodatkowo uczestnicy poznają zależności pomiędzy kwestiami związanymi ze sprawami majątkowymi i wynagrodzeń a dostępem do informacji publicznej.

Korzyści
Program
  1. Podstawa prawna i zasady wypełniania oświadczeń majątkowych przez pracowników (cel i terminy składania oświadczeń, informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, majątek wspólny  i odrębny, dopuszczalność korekty, najczęściej występujące braki, błędy, uchybienia).

  2. Przyjmowanie oświadczeń, analiza – narzędzia służące analizie.

  3. Tryb reagowania na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego, uchybienia formalne – co do nich zaliczamy, podejrzenie naruszenia przepisów – podstawowe symptomy świadczące o naruszeniu przepisów.

  4. Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, naruszenia przepisów ustawy.

  1. Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym.

  2. Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli.

  3. Orzecznictwo sądów, interpretacje prawne wybranych zagadnień.

  4. Oświadczenia majątkowe, informację o wynagrodzeniu i o zawieranych umowach itp. a dostęp do informacji publicznej.

  5. Omówienie zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych w związku z procedowanym projektem ustawy o jawności życia publicznego.

  6. Problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia – dyskusja.

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
16 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument