PPS
+48 22 100 44 61
Nowelizacja KPA 2017 – nowe uregulowania w świetle planowanych zmian od 1.06.2017 r.

Nowelizacja KPA 2017 – nowe uregulowania w świetle planowanych zmian od 1.06.2017 r.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 19 kwietnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 19 kwietnia 2017

26 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Z dniem 1 czerwca 2017 r. przewidywane jest wejście w życie proponowanych zmian przepisów. Przedmiotowe zmiany przede wszystkim mają przeciwdziałać przewlekłości oraz formalizmowi procedur administracyjnych. W procedurze administracyjnej pojawi się kilka nowych zasad. Kodeks postępowania administracyjnego w nowym kształcie przewiduje m.in. wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego, umowy administracyjnej, określa również zasady nakładania kar administracyjnych, przewiduje zmiany w postępowaniu ugodowym i odwoławczym.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego praktyk postępowania administracyjnego – dr Tomasz Lewandowski – przedstawi nowe uregulowania prawne w kontekście ich wpływu na praktykę postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Szkolenie kierowane jest nie tylko do adwokatów czy radców prawnych zajmujących się tą tematyką, ale również do pracowników organów stosujących KPA - organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.
Korzyści
Program
 • Uzasadnienie zmian Kodeksu postępowania administracyjnego

 • Zmiany dotyczące zasad postępowania

 • Ponaglenie jako nowa instytucja do zwalczania bezczynności i przewlekłości postępowania

 • Posiedzenie w trybie współdziałania

 • Mediacja i sposób jej prowadzenia

 • Nowy sposób zawiadamiania stron w postępowaniu z udziałem znacznej liczby podmiotów

 • Milczące załatwienie sprawy

 • Zmiany w postępowaniu ugodowym

 • Zmiany w postępowaniu odwoławczym

 • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

 • Postępowanie uproszczone i sposób jego prowadzenia

 • Nowe przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych

 • Inne zmiany
 


Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
26 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument