PPS
+48 22 100 44 61
NOWA EDYCJA: Skuteczny Lider na odległość, czyli zarządzanie zespołem rozproszonym

NOWA EDYCJA: Skuteczny Lider na odległość, czyli zarządzanie zespołem rozproszonym

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 stycznia 2017

23-24.01.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00 - 15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Praca w zespole rozproszonym wiąże się z wieloma wyzwaniami, których nie ma w zespole stacjonarnym.  Wyzwania te są zarówno po stronie lidera jak i pracowników.

Szkolenie zostało tak zaprojektowane aby wprowadzając najważniejsze pojęcia i teorię, skupić się przede wszystkim na praktycznych aspektach pracy w takim zespole. W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak w praktyce organizować pracę w zespole rozproszonym i jak pracować z pracownikami pracującymi zdalnie.
 • Ćwiczenia w parach obserwowanych przez resztę grupy
 • Ćwiczenia w parach
 • Dyskusje z prezentacjami dla całej grupy
 • Inscenizowane scenki
 • Pracę z wybranymi narzędziami
 • Prezentację wyników własnej pracy
 • Prezentację doświadczeń prowadzącego i grupy
 • Próbne wykorzystanie narzędzi analitycznych
Korzyści
 • Dowiedzą się jak formują się zespoły rozproszone
 • Zapoznają się z wyzwaniami dla lidera i pracowników zespołów rozproszonych
 • Poznają, przetestują i przećwiczą typowe rozmowy w zespole rozproszonym
 • Wypróbują narzędzia do monitorowania stanu zespołu
 • Odnajdą swój styl komunikacji i nauczą się pracować ze stylem komunikacji rozmówcy
 • Otrzymają sugestie narzędzi do wykorzystania w swoim zespole
 • Usłyszą case study firmy pracującej w trybie #nooffice
Program
 • Etapy rozwoju zespołu rozproszonego

 • Virtual Distance and Virtual Distance Index

 1.                Co wpływa na współpracę w zespole rozproszonym?
 2.               Jak to mierzyć?
 3.               Jak pracować z wynikami?
 • Zespoły wielokulturowe

 1.              6 wymiarów różnic kulturowych
 2.              Wyznaczanie różnic między różnymi kulturami
 3.              Jak pracować w zespołach wielokulturowych?
 • Komunikacja

 1.              4 style komunikacji i ich wpływ na pracę z pracownikami
 2.              Mail, Slack, IM, phone, Skype - ograniczenia kanałów komunikacji
 • Budowanie zespołu wraz z pracownikami

 1.             Włączanie pracowników w budowę zespołu rozproszonego (Metoda Build,     Measure, Learn)
 2.            Wizualizacja pracy w zespole - kto ma jakie zadania
 • Główne rozmowy menedżera - jak je przeprowadzić w zespole rozproszonym

 1.            Delegowanie zadania
 2.            Przekazanie zadania
 3.            Informacja zwrotna
 • Praca 1:1 z pracownikiem

 1.           Budowanie relacji
 2.           Planowanie pracy
 3.           Rozwój
 • Organizacja pracy w zespole rozproszonym

 1.          Spotkanie zespołu
 2.          Dzielenie się informacjami i wiedzą
 3.          Współpraca w zespołach
 4.          Stymulowanie komunikacji w zespole pomiędzy ludźmi w zespole
 5.          Jak pomóc pracownikowi pracującemu z domu
 • Narzędzia

 1.          Komunikacji
 2.          Współpracy
 3.          Zarządzania zespołem
 4.          Zarządzania projektami
 • Narzędzie do monitorowania zaangażowania -test Q12 - 12 pytań, które pomogą odkryć stan zespołu w 4 obszarach

 1.         Czy pracownicy mają wszystko co potrzeba aby wykonywać swoją pracę?
 2.         Czy mogą pracować robiąc to co umieją najlepiej?
 3.         Czy mają poczucie przynależności do zespołu?
 4.         Czy czują, że rozwijają się?
 • Case study
 1.         Zespół pracujący w systemie #NoOffice - przykłady, dyskusja
 2.        Jak organizują pracę?
 3.        Jak wyznaczają cele?
 4.         Kontrola pracy
 5.         "życie socjalne"
Eksperci
Dominik Juszczyk
8 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym zespołem: 10 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych w skandynawskiej firmie Making Waves Doświadczenie w tworzeniu zespołu od podstaw, definiowaniu nowych usług i procesów Zorientowanie na ciągłe usprawnianie pracy zespołu Rozwiązywanie problemów w projektach prowadzonych przez rozproszone zespoły Trener i Coach produktywności i rozwoju w oparciu o mocne strony: Gallup-Certified Strengths Coach (jeden z 4 w Polsce) Przeprowadzone kilkadziesiąt warsztatów wspomagających komunikację w zespole, zwłaszcza rozproszonym Unikalne podejście dzięki skupieniu się na talentach i mocnych stronach zespołów Praktyk osobistej efektywności z misją dzielenia się tą wiedzą Twórca i autor Twórca i autor bloga nearperfectperformance.com oraz gospodarz podcastu Z pasją o mocnych stronach, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu efektywności osobistej, w zespole i pracy przy wykorzystaniu mocnych stron Rozwój w oparciu o mocne strony Rozwój w oparciu o mocne strony wywodzi się z psychologii pozytywnej. W Instytucie Gallupa pracowano nad tym zagadnieniem od blisko 50 lat i stworzono metodologię pozwalającą w praktyczny sposób odkryć swoje talenty, budować swoje mocne strony i oraz rozwijać zespoły pracujące w obszarze mocnych stron. Talenty - Każdy ma talenty, które są naturalnymi i powtarzalnymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Można zainwestować w nie, ćwicząc, rozwijając umiejętności oraz zdobywając wiedzę. To jest najlepszy sposób budowania mocnych stron. Mocne strony - Według instytutu Gallupa jest to
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
23-24.01.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00 - 15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument