PPS
+48 22 100 44 61
Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – najnowsze zmiany przepisów (RODO, Kodeks Pracy) z elementami monitoringu przestrzeni publicznej

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – najnowsze zmiany przepisów (RODO, Kodeks Pracy) z elementami monitoringu przestrzeni publicznej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 września 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 września 2018

24 .09.2018
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Korzyści
Program
 • Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy
   
 • Dane osobowe przetwarzane w procesie monitorowania
   
 • Problem przetwarzania „zdjęcia” przy przeglądaniu nagrania klatka po klatce
   
 • Monitoring wizyjny to nie monitoring audio: Czy kamera może nagrywać dźwięk? Czy można stosować atrapy kamer?
   
 • Wyłączne przesłanki zastosowania monitoringu: Co z kontrolą czasu pracy pracowników z obrazu monitoringu?
   
 • Kiedy monitoring nie jest uzasadniony
   
 • Uczestnicy procesu przetwarzania: Prawa osób objętych monitoringiem, Obowiązki informacyjne wobec obserwowanej osoby, Administrator danych osób obserwowanych jako operator systemu monitoringu
   
 • Zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
   
 • Procedura zastosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy: Negocjacje ze związkami zawodowymi, Lokalizacja kamer i pomieszczenia z zakazem monitorowania, Nośniki nagrań i procedura niszczenia nagrań z monitoringu
       
 • Jakie maja być konkretne przepisy dokumentów wewnątrzzakładowych dotyczące monitoringu wizyjnego? Jak określić cel, zakres i sposób monitorowania?
   
 • Terminy przechowywania nagrań
   
 • Kiedy niezbędna jest ocena skutków dla ochrony danych
   
 • Monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
   
 • Urzędowe wskazówki dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego
   
 • Wybrane elementy monitorowania miejsc dostępnych publicznie
   
 • Monitoring wizyjny, a systemy monitorowania na dużą skalę
   
 • Uprawnienia i obowiązki podmiotów mogących prowadzić obserwację
   
 • Identyfikacja osób przez automatyczne przetwarzanie obrazu
   
 • Okres przejściowy na dostosowanie do nowych regulacji wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   
 • Ogólna charakterystyka innych rodzajów monitoringu i ich stosowania w zakładzie pracy (poczta elektroniczna, system GPS, i inne)  


Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
24 .09.2018
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument