PPS
+48 22 100 44 61
Konferencja: Praktyka wdrożenia RODO – jak przed 25 maja 2018 r przygotować się do najważniejszych wymagań?

Konferencja: Praktyka wdrożenia RODO – jak przed 25 maja 2018 r przygotować się do najważniejszych wymagań?

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 20 marca 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 20 marca 2018

27 .03.2018
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Konferencja
Galeria wydarzenia
Opis

Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

uważane jest za jeden z najtrudniejszych aktów prawnych z jakimi przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej w ciągu kilku najbliższych lat. Rozporządzenie przewiduje szereg nowych wymagań prawnych, a także poszerza zakres obowiązków przewidzianych przez aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednocześnie wprowadzając nieznane dotychczas w polskim ustawodawstwie sankcje finansowe sięgające kwoty 20 milionów Euro. Bardzo wysokie ryzyko odpowiedzialności prawnej jakie wiąże się z niedostosowaniem do wymogów RODO powoduje, że choć regulacja ta zacznie być stosowana od 25 maja 2018 roku, już teraz wielu przedsiębiorców w Polsce podejmuje próbę wdrożenia jego wymagań.

Proponujemy program konferencji, który wierzymy, że umożliwi Państwu zaplanowanie harmonogramu prac w swoich organizacjach (od czego zacząć, na czym skupić szczególną uwagę):
 • wykład inaugurujący, który będzie miał za zadanie wprowadzenie w zagadnienia, które są niezbędne do wdrożenia do 25 maja 2018 r. i które można wdrożyć w dalszej kolejności (po 25 maja 2018 r. – np. PIA, powołanie IOD etc.).
 • kolejne wystąpienia prelegentów będą miały za zadanie uszczegółowić (pogłębić) w jaki sposób te konkretne wymagania należy wdrożyć w wybranym obszarze działalności biznesowej organizacji. Każde wystąpienie będzie zakończone ok. 10 minutowym podsumowaniem ze wskazaniem rekomendacji podsumowujących kluczowe zagadnienia jakie należy wdrożyć przed 25 maja 2018 r. oraz propozycji kolejności wdrożenia.  Podsumowanie w formie check listy otrzymacie Państwo również w materiałach konferencyjnych.
 • zakończeniem konferencji będzie prelekcja poświęcona wymogowi RODO, który „spaja” wszystkie obszary przetwarzania danych – prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania, który w założeniach unijnego ustawodawcy ma stanowić ewidencję wszystkich operacji przetwarzania danych prowadzonych przez organizację jako administratora danych.

Prowadzenie i moderowanie obrad: r.pr. Jakub Wezgraj, odoekspert.pl
Korzyści
Skupiamy się na przejściu przez poszczególne obszary biznesowe organizacji pod kątem wskazania jakie wymagania (i w jaki sposób) należy koniecznie wdrożyć przed 25 maja 2018 r., czyli np.:
 • podstawowe zasady przetwarzania danych (w tym w szczególności zasada czasowości),
 • podstawy prawne przetwarzania danych,
 • polityka informacyjna wobec podmiotu danych,
 • realizacja uprawnień podmiotu danych – w tym uwzględnienie wymagań systemów informatycznych, które mogą w tym pomóc (np. prawo do sprostowania danych, prawo do wglądu) lub które są niezbędne do realizacji wybranych uprawnień (np. prawo do przenoszenia danych)

Program
09:30-10:00 Rejestracja, poranna kawa

10:05-11:00 Wykład inaugurujący:

RODO zegar „tyka” – co koniecznie trzeba wdrożyć
w organizacji przed 25 maja 2018 r.?

 • wymagania, które organizacja musi wdrożyć przed rozpoczęciem stosowania RODO (25 maja 2018 r.), by nie narażać się na odpowiedzialność,
 • wymagania, które można wdrożyć po 25 maja 2018 r.,
 • doświadczenia płynące z dotychczasowych wdrożeń – co przychodzi organizacjom najtrudniej, a co najłatwiej?
PODSUMOWANIE prelekcji – lista kontrolna wykładowcy dla uczestników:
- Przykładowy harmonogram wdrożenia – jak zaplanować poszczególne czynności, ile przeznaczyć czasu na ich implementację, jak budować zespoły merytoryczne oraz wyznaczać osoby odpowiedzialne za wdrożenie?

r.pr. Jakub Wezgraj, ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych, „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj, odoekspert.pl

11:05-12:00 Wykład:

Najważniejsze wymagania RODO dla obszaru rekrutacji i zatrudnienia

 • jakie podstawy prawne należy stosować przy przetwarzaniu danych kadrowych?
 • jaki zakres danych można zbierać i wykorzystywać w obszarze HR? Z czego to wynika?
 • jaką politykę informacyjną należy stosować wobec kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z RODO? Przykłady treści klauzul,
 • możliwy okres przechowywania danych kandydatów do pracy i pracowników w świetle zasady ograniczenia czasowego wynikającej z RODO,
 • uprawnienia kandydatów do pracy i pracowników w zakresie przetwarzania ich danych – jak do nich musi przygotować się pracodawca?
 • pozostałe wymagania RODO, które Dział HR koniecznie musi wdrożyć przed 25 maja 2018 r.
PODSUMOWANIE prelekcji – lista kontrolna wykładowcy dla uczestników:
- Kluczowe rekomendacje dla obszaru HR
- Propozycja kolejności działań wdrożeniowych

dr Arleta Nerka, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego

12:10-12:20 Przerwa na kawę

12:20-13:20 Wykład:

Najważniejsze wymagania RODO w obszarze marketingu

 • kiedy dane w marketingu przetwarzamy za zgodą, a kiedy możemy na innych podstawach prawnych?
 • klauzule zgody na przetwarzanie danych według RODO – jak je prawidłowo konstruować?
 • klauzule informacyjne jakie należy spełniać wobec osób, których dane wykorzystujemy w celach marketingowych,
 • profilowanie danych w celach marketingowych, a RODO – co trzeba zrobić by profilować zgodnie z prawem?
 • wymagania wobec systemów informatycznych w zakresie ich funkcjonalności – co systemy typu CRM powinny zapewniać, aby była możliwa realizacja uprawnień osób fizycznych (np. prawo do przenoszenia danych, odnotowywanie zgód, odnotowywanie złożonych sprzeciwów na przetwarzanie danych).
PODSUMOWANIE prelekcji – lista kontrolna wykładowcy dla uczestników:
- Kluczowe rekomendacje dla obszaru marketingu
- Propozycja kolejności działań wdrożeniowych

Marek Kołodziński, radca prawny, Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k.

13:30-14:00 Przerwa, lunch
 14:00- 14:55 Wykład:

Sprzedaż, obsługa reklamacji, windykacja roszczeń

 • w jaki sposób należy w tych obszarach uwzględnić wymagania RODO do 25 maja 2018 roku?
 • jak konstruować zapisy w umowach z klientami, by legalnie pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych (np. w celach marketingowych, udostępnianie ich do innych podmiotów etc.) – czyli o wymaganiach RODO wobec zasad wyrażania zgody w różnych dokumentach,
 • klauzule informacyjne jakie należy stosować wobec osób fizycznych przy przetwarzaniu danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, czynności windykacyjnych,
 • sprzedaż tradycyjna a sprzedaż przez internet (np. za pomocą sklepu internetowego) – jak to wpływa na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów?
 • zasady dotyczące możliwego czasu przechowywania dokumentacji zawierającej dane klientów, osób składających reklamacje, dłużników – wytyczne dla procedury archiwizacji i brakowania dokumentów.    
PODSUMOWANIE prelekcji – lista kontrolna wykładowcy dla uczestników:
- Kluczowe rekomendacje dla obszaru sprzedaży i obsługi klienta
- Propozycja działań wdrożeniowych

r. pr. Marcin Sarna, SARNA Radcowie Prawni

14:55-15:55 Wykład podsumowujący:

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych

 • jak prowadzić w formie rejestru opis operacji realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych?
 • czynność przetwarzania danych – jak rozumieć to pojęcie
 • jak szczegółowy powinien być rejestr operacji przetwarzania?
 • ile rejestrów należy prowadzić? Jeden dla całej organizacji czy rejestry w poszczególnych komórkach organizacyjnych (rekrutacja, HR, marketing, sprzedaż, obsługa klienta)?
 • w jakiej formie należy prowadzić rejestr?
 • jaki zakres informacji powinien zawierać rejestr?
 • przykłady konkretnych zapisów w rejestrze.
PODSUMOWANIE prelekcji:
- Przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych

r.pr. Jakub Wezgraj, ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych, „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj, odoekspert.pl

15:55-16:00 Podsumowanie i zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w konferencji i możliwość konsultacji w trakcie przerw
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem konferencji poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
27 .03.2018
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument