PPS
+48 22 100 44 61
II edycja: Sztuka mówienia wg Profesora Jerzego Bralczyka

II edycja: Sztuka mówienia wg Profesora Jerzego Bralczyka

CENA:
990 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 maja 2017
1190 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 maja 2017

23 .05.2017
I dzień 10:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji szkolenia prowadzonego przez wybitnego językoznawcę - Pana Profesora Jerzego Bralczyka.

W trakcie zajęć prezentowane będą  praktyczne sposoby wykorzystania funkcji języka i figur retorycznych zgodnie z zamierzonymi celami.

Program spotkania podzielony został na dwie części:

 • wykładową - w trakcie, której Profesor Bralczyk przekaże wiedzę z zakresu poprawności językowej, manipulacji językowej, sugestywności i mowy ciała oraz
 • warsztatową - w trakcie, której uczestnicy poproszeni zostaną o krótką wypowiedź przed kamerą a następnie poprawność tej wypowiedzi zostanie skomentowana przez Pana Profesora.
Korzyści
Biorąc udział w szkoleniu:

 • uzyskają Państwo możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • nauczą się jak praktycznie wykorzystywać funkcje języka i figur retorycznych do zamierzonych celów,
 • uświadomią sobie jak ważna i sugestywna jest mowa ciała.
Program
CZĘŚĆ I: WYKŁADOWA (w godz. 10:00-13:30)
 • Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji.

 • Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami, wiarygodność, sprawność językowa.

 • Różne poziomy kontaktu.

 • Czynniki sytuacyjne, mowa ciała, elementy artykulacji i prozodii, czynniki językowe: gramatyka i słownictwo.

 • Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.CZĘŚĆ II: WARSZTATOWA (w godz. 14:00-15:00)
 • Zajęcia warsztatowe z użyciem kamery
Harmonogram szkolenia:

10:00 – 12:00 część wykładowa

12:00 – 12:15 przerwa na kawę

12:15 – 13:30 część wykładowa

13:30 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 15:00 część warsztatowa

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
23 .05.2017
I dzień 10:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument