PPS
+48 22 100 44 61
II edycja: Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego

II edycja: Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 kwietnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 kwietnia 2017

24 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie polecamy dla pracowników administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem efektywności pracy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
 • interaktywny wykład;
 • prezentacja Power Point;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.
Korzyści
Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawienie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przeprowadzenie dyskusji na temat praktycznych problemów związanych z zakresem szkolenia, w tym zaproponowanie nowych uregulowań umownych prowadzących do podniesienia efektywności pracy urzędu.
Program

1. Regulowanie stanu prawnego własności Skarbu Państwa:

 • nabywanie tytułów własności na podstawie zasiedzenia,
 • nabycie tytułów własności na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
 • dziedziczenie ustawowe (z uwzględnieniem nowelizacji przepisów o dziedziczeniu ustawowym i ich konsekwencjach prawnych w praktyce),
 • nabycie tytułu własności na podstawie prawa wodnego (z uwzględnieniem tematyki własności wód płynących),
 • ustalenie istnienia prawa (art. 189 kpc),
 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do przedwojennych firm w tym szczególnie problematyka wykreślenia z rejestrów handlowych, nacjonalizacja,
 • uregulowanie nieruchomości należących do związków wyznaniowych, przedwojennych stowarzyszeń i organizacji (np. kas zapomogowo-pożyczkowych),
 • problematyka uregulowania stanów prawnych dawnych ulic.

2. Problematyka zastosowania w działalności operacyjnej administracji publicznej ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

 • praktyczne zasady zastosowania w działalności administracji publicznej ustawy o księgach wieczystych i hipotece przed nowelizacją,
 • zasady zastosowania przepisów w okresie przejściowym,
 • nowelizacja ustawy o Księgach wieczystych i hipotece - stan prawny na luty 2013 rok.

3. Regulowanie stanu własności nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:

 • komunalizacja,
 • spadkobranie ustawowe i testamentowe,
 • art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r., przepisy wprowadzające ustawy, reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
 • nabywanie nieruchomości na rzecz gmin, gruntów rolnych (zasiedzenie, w trybie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, reforma rolna).

4. Zwroty nieruchomości, w tym szczególnie omówienie instytucji prawnych stanowiących podstawę prawną do odmowy realizacji roszczenia wnioskodawcy.

5. Case study.

6. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
24 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument