PPS
+48 22 100 44 61
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – praktyka prowadzenia w kontekście RODO i ustawy o jawności życia publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – praktyka prowadzenia w kontekście RODO i ustawy o jawności życia publicznego

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 04 maja 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 04 maja 2018

11 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Informacje dodatkowe


Galeria wydarzenia
Opis


Korzyści
Program

Biuletyn Informacji Publicznej w świetle obowiązujących przepisów:

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP
 • Zawartość BIP
 • Zasady prowadzenia BIP
 • Standardy stron BIP i wymagania dot. treści udostępnianych w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego – nowe elementy i zasady:

 • Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej
 • Rejestr umów
 • Odpowiedzi na pisemne wnioski o informację publiczną
 • Wykaz prac legislacyjnych i konsultacje publiczne
 • Zgłoszenia lobbingowe i działalność lobbingowa
 • Zgoda na zatrudnienie w przypadku konfliktu interesów
 • Oświadczenia majątkowe – zakres podmiotowy i przedmiotowy

Biuletyn Informacji Publicznej w kontekście ochrony danych osobowych:

 • Aktualne przepisy – ochrona prywatności a dane osobowe
 • Ochrona danych osobowych w ramach RODO
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Prawa osób, których dane dotyczą
 3. Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających
 • Publikacja danych osobowych w BIP – zasady i wyjątki

Prowadzenie BIP w praktyce po 25 maja br. – konieczne do wprowadzenia zmiany


 
 

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
11 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument