PPS
+48 22 100 44 61
„Ustawienie” HR w firmie. Doskonalenie pracy działu HR – systemy, procedury, mierniki

„Ustawienie” HR w firmie. Doskonalenie pracy działu HR – systemy, procedury, mierniki

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 12 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 12 stycznia 2017

19-20.01.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników różnych szczebli, odpowiadających za działy personalne w firmach dowolnej wielkości oraz instytucjach, a także dla pracowników działów HR chcących poznać dobre praktyki odnośnie standardów pracy.


Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poszerzoną wiedzę o najlepszych praktykach dotyczących budowy i funkcjonowania działów HR, zasadach i kolejności postępowania w poszczególnych obszarach funkcji personalnej, będa potrafili  rozpoznawać szanse i zagrożenia związane z pracą działu oraz poznają kryteria/ czynniki zwiększania efektywności pracy.Korzyści

Korzyści dla Firmy z udziału pracownika w szkoleniu:
 • wzrost wiedzy i świadomości pracowników HR,
 • możliwość zastosowania właściwych i racjonalnych rozwiązań organizacyjnych w HR,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów popełnianych przez ludzi zatrudnionych w HR, wynikających często z niedostatków w organizacji i podziale pracy,
 • zmniejszenie ryzyka pracy kadrowej,
 • zwiększenie możliwości kontroli i rozliczeń pracowników - w tym obszarze.
Program
I dzień szkolenia
 • Funkcja personalna – obszary „minimum” – obszary „maksimum”

 • Tendencje w polskim HR – wyzwania na dziś i w perspektywie kilku lat

 • Struktura działu HR – możliwe rozwiązania – ich wady i zalety

 • Najważniejsze cechy idealnego pracownika działu HR

 • Zadania pracowników HR – szczegółowe wytyczne do rekrutacji kandydatów do pracy w tym obszarze

 • Optymalna wielkość zatrudnienia w strukturze HR

 • Ścieżki karier w działach HR

 • „Tradycyjny” dział HR a model HRBP

 • Kluczowi klienci działu HR – zasady współpracy z kadrą kierowniczą, produkcją, finansami, IT, marketingiem….

II dzień szkolenia
 • Zapisy statuujące komórkę HR – kluczowe obowiązki i uprawnienia

 • Procedury HR, które, dlaczego i w jakiej kolejności

 • Omówienie 5 najważniejszych procedur HR i przykładów dokumentów

 • Ankietowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i pracę – 4 przykłady różnych ankiet  i efektów ich przeprowadzenia

 • Ocena HR i ocena poszczególnych pracowników w HR (przykłady rozwiązań, kryteria, KPI)

 • Wskaźniki ważne dla funkcjonowania działu HR we wszystkich obszarach

 • Audyty w HR i dla HR – przykłady rozwiązań

 • Innowacje w HR – główne kierunki, bariery i możliwości ich pokonania

Eksperci
Jarosław Marciniak
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą.  Właściciel firmy HR Audytor, stale współpracuje z firmą Wolters Kluwer, od 15 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Od 24 lat zajmuje się zarządzaniem - zarówno w sektorze administracji jak i w przedsiębiorstwach - jako menedżer personalny, konsultant i trener. Obszarem jego aktywności jest przede wszystkim kompleksowa problematyka pracy kadrowej (audyty, analizy), regulacje wewnętrzne w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy zarządzania, ocen i motywacji. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, WYNAGRODZEŃ I STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 i 2016; REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 i 2013 - kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydana w lipcu 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE). W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracował również autorskie narzędzia w obszarze zarządzania ludźmi i pracą - procedury, formularze, zestawy wskaźników, raporty.   Jarosław Marciniak od 12 lat jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania anomii pracowniczej, w szczególności mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Był m.in. ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”,  członkiem rządowego zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi . Jest autorem kilku
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
19-20.01.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument