PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
 Studenckie praktyki zawodowe - regulacje, organizacja i rozliczanie

Studenckie praktyki zawodowe - regulacje, organizacja i rozliczanie

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 15 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 15 września 2017

22 .09.2017
I dzień 10:00-15:30
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
DO KOGO ADRESOWANY JEST WARSZTAT:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, w tym pracowników dziekanatów, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem oraz zajmujących się w uczelniach problematyką organizacji i rozliczania studenckich praktyk zawodowych.
 
CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami i nabycie przez nich umiejętności projektowania regulaminu praktyk i programów praktyk, formalnego nawiązywania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także właściwej realizacji i ewaluacji praktyk.
Korzyści
Program
Regulacje ogólnouczelniane
 • regulamin studiów i regulamin praktyk

Praktyka zawodowa jako element programu kształcenia

 • cele zawodowych praktyk studenckich
 • wymiar, czas odbywania i rodzaj praktyk
 • efekty kształcenia
 • praktyki a standardy kształcenia

Program praktyk

 • omówienie elementów (z przykładowym wzorem)

Miejsca odbywania praktyk, umowy i porozumienia

 • formy i miejsce odbywania praktyk
 • zmiana miejsca i terminu praktyk
 • porozumienie w sprawie przyjęcia studentów na praktyki  (z przykładowy wzorem)
 • umowa o organizację praktyk (z przykładowy wzorem)
 • nawiązywanie współpracy (biura karier, portale internetowe itd.)
 • koszty i ubezpieczenie
 • wynagrodzenie za praktyki

Realizacja praktyk

 • nadzór nad organizacją praktyk
 • odbywanie praktyk

Rozliczenie i ewaluacja praktyki zawodowej

 • warunki zaliczenia praktyki
 • opiekunowie praktyk
 • dzienniczek praktyk, ocena końcowa i opinia opiekuna
 • niezaliczenie praktyki zawodowej
 • wizytacje i sprawozdanie z przebiegu praktyk

Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej      

 • warunki zwalniania
 • wniosek (z przykładowy wzorem) i jego dokumentacja
 
Dyskusja
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
22 .09.2017
I dzień 10:00-15:30
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument