PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
 Dokumenty związane z prowadzeniem studiów - praktyka redagowania i prowadzenia dokumentacji

Dokumenty związane z prowadzeniem studiów - praktyka redagowania i prowadzenia dokumentacji

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 18 maja 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 18 maja 2018

25 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Opis
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego prowadzenia, redagowania lub wykorzystywania dokumentacji niezbędnej przy realizacji studiów, w tym: dokumentacji przebiegu studiów, decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach studenckich, aktów prawnych, protokołów czy upoważnień.
Obszerne materiały szkoleniowe zawierają przykładowe wzory dokumentów i najważniejsze informacje przekazywane podczas szkolenia.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników dziekanatów oraz do pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez kadrę kierowniczą.
Korzyści
Program

Teczka studenta

 • Kwestionariusz osobowy. Umowa i aneksy.
 • Przebieg studiów.
 • Dokumentowanie praktyki zawodowej.
 • Dyplom i suplement.

Decyzja (administracyjna)

 • Wydanie i doręczenie decyzji.
 • Ważność decyzji. Odwołanie. Uchylenie i zmiana decyzji.
 • Postanowienie. Wezwanie i zawiadomienie.

Regulaminy

 • Poprawne redagowanie aktów prawnych. Uchwała i zarządzenie.
 • Akty zmieniające. Tekst ujednolicony a tekst jednolity.
 • Najważniejsze regulaminy i ich elementy.

Inne dokumenty

 • Protokół.
 • Pełnomocnictwo i upoważnienie.


 

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
25 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument