PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Zarządzanie zespołem sprzedaży

Zarządzanie zespołem sprzedaży

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 20 marca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 20 marca 2017

27-28.03.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Rola menedżera sprzedaży jest jedną z kluczowych w każdej firmie. Jednak bez rozwijania odpowiednich kompetencji, bycie skutecznym liderem w biznesie jest dziś niemożliwe, zwłaszcza w czasach, w których tak duży nacisk - obok specjalistycznej wiedzy -  kładzie się na umiejętności społeczne.
Proponowane szkolenie to kompetencyjne must-have każdego skutecznego menedżera zespołu sprzedaży, który nie tylko zarządza, ale jest także liderem swojego zespołu.

Korzyści
Uczestnik szkolenia:
 • Pozna główne zasady skutecznego delegowania zadań, wyznaczania kierunków i motywowania innych do osiągania precyzyjnie zdefiniowanych celów,
 • Uświadomi sobie kluczowe zadania stojące przed menedżerem zarządzającym zespołem sprzedaży który nie tylko zarządza, ale jest przede wszystkim liderem,
 • Dowie się, jakich narzędzi warto używać, aby budować skuteczny zespół sprzedaży,
 • Będzie wiedział, jak efektywnie określać cele i prowadzić skuteczne rozmowy, w trakcie których wyznacza pracownikom cele do realizacji, monitoruje oraz rozlicza z efektów ich realizacji,
 • Nauczy się określać poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników i dobierać sposoby rozwoju ich kompetencji, aby podnosić efektywność swoich pracowników,
 • Pozna podstawy motywacji rządzące efektywnością większości zespołów,
 • Dowie się, jak motywować pozafinansowo i jak w sposób konstruktywny dyscyplinować pracowników zespołów sprzedaży.
Program

MODUŁ I: Rola menedżera zespołu sprzedaży

 • Oczekiwania wobec menedżera zespołu sprzedaży
 • 10 reguł dobrego zespołu
 • Przywództwo w zarządzaniu sprzedażą

MODUŁ II: Budowanie zespołu sprzedaży

 • Rekrutacja handlowca – określanie kluczowych kompetencji
 • Onboarding, czyli wdrażanie nowych pracowników

MODUŁ III: Badanie efektywności zespołu sprzedaży i zarządzanie nią

 • Określanie i estymacja kluczowych celów
 • Wyznaczanie handlowcom celów i zadań operacyjnych
 • Monitorowanie i rozliczanie z realizacji celów i zadań
 • Złote zasady delegowania

MODUŁ IV: Doskonalenie zespołu sprzedaży

 • Określanie poziomu dojrzałości zawodowej w zespole
 • Określanie mocnych i słabych stron poszczególnych członków zespołu
 • Dopasowanie metod rozwoju do poziomu dojrzałości zawodowej poszczególnych członków zespołu
 • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego swojego zespołu

MODUŁ V: Motywacja zespołu sprzedaży

 • Podstawy motywacji każdego pracownika
 • Co wielcy menedżerowie robią inaczej?
 • Niefinansowe metody motywacji zespołu sprzedaży
 • Dyscyplinowanie handlowca
Eksperci
Agnieszka Dzienisiewicz
Trener Sprzedaży, Trener Zmian, konsultant, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych, specjalista w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż w terenie i wspieraniu procesów grupowych w organizacjach. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz Collegium Civitas w Warszawie. Posiada doświadczenie jako menedżer i specjalista w zarządzaniu zespołami handlowymi i odpowiedzialnymi za obsługę klienta. Zajmowała się między innymi: koordynowaniem pracy zespołu, budowaniem strategii sprzedaży i obsługi klienta w nowoczesnym oraz tradycyjnym kanale rynku, rekrutacją, selekcją oraz adaptacją pracowników, a także rozwojem ich umiejętności w obszarach dotyczących m.in. organizacji i optymalizacji procesów sprzedażowych, wiedzy produktowej, obsługi klienta, organizacji pracy, komunikacji poprzez szkolenia i coaching zespołu handlowego. Kompetencje wykorzystywane w pracy trenerskiej rozwijała w Akademiach: Trenerzy Sprzedaży i Trener Zmian oraz uczestnicząc w różnych warsztatach dotyczących m. in.: doskonalenia umiejętności trenerskich, zarządzania zespołem, coachingu i mentoring, rozwoju zawodowego i szkoleń, zarządzania projektami, zarządzania kompetencjami, negocjacji, komunikacji, obsługi klienta i sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży Retail oraz sieciach handlowych, a także działach sprzedaży międzynarodowych wydawnictw, rozpoczynając od stanowiska asystenckich i sukcesywnie awansując na stanowiska kierownicze. Jako Trener Wspierający w międzynarodowej firmie sektora telekomunikacyjnego prowadziła szkolenia, mentoringi i coachingi dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz wspierała i
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
27-28.03.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument