PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa

Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 12 października 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 12 października 2017

19 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest przedstawienie metod zarządzania zapasami i gospodarką magazynową oraz próba skonsolidowania różnych rozwiązań w jeden wspólny i optymalny system. Będzie, to próba wsparcia poszukiwań i działań mających na celu optymalizacje i ukierunkowanie wyboru konkretnego systemu zarządzania zapasami i gospodarką magazynową. Szczególnie istotne jest usystematyzowanie tych metod w sposób zrozumiały.
Ponadto celem szkolenia jest przedstawienie szeregu zakresu pojęć, sposobów i metod związanych z  zarządzaniem zapasami i gospodarką magazynową. Między innymi takie jak: ABC, CPFR, CRM, ECR, EDI, ERP, JiT, MRP, Lean Management, RFID, GS-1, SCM, TQM, VMI, FiFo, LiFo, FeFo, 7W/7R.

METODYKA
Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci wykładów i ćwiczeń w trakcie szkolenia wykorzystane zostaną przypadki symulacyjne, zadania (ćwiczenia) do samodzielnego wykonania oraz filmy z zakresu prezentowanej tematyki. Czas i charakter tych przykładów będzie zróżnicowany w zależności od danego tematu.
Korzyści
 • Efektem końcowym szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.
 • Ćwiczenia praktyczne mają na celu umożliwić łatwiejsze przyswojenie zasad zarządzania pracownikami i zarządzanie zapasami i pracami magazynowymi.
 • Właściwe zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową w procesach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji przełożą się w przedsiębiorstwach na poprawę ich konkurencyjności oraz  obniżenie kosztów, co umożliwi wzrost rentowności i zadowolenie klientów.
Program

I. ORGANIZACJA MAGAZYNU, PROCESÓW I PRZEPŁYWU TOWARU

 • Metody zarządzania zapasami i gospodarką magazynową
 • Charakterystyka procesów i operacji magazynowych
 • Zadania pracowników oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności
 • Dokumenty magazynowe
 • Infrastruktura, wyposażenie i sprzęt magazynowy
 • Transport wewnętrzny. Mechanizacja prac. Kryteria wyboru wózka widłowego.

II. ZARZĄDZANIE I GOSPODARKA ZAPASAMI

 • Powody utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie
 • Rodzaje, potrzeby i funkcje zapasów. Zapasy, rotacja i bezpieczny zapas
 • Klasyfikacja przepływów materiałów i towarów. Klasyfikacja wartości i rotacji zapasów metodą ABC i regularności zużycia metodą XYZ.
 • Zarządzanie zapasami (m.in. Push i Pull). Analiza kosztów utrzymania i odtwarzania zapasów

III. DOSKONALENIE PROCESÓW MAGAZYNOWYCH

 • Lean Management (m.in. Kaizen i 5S)
 • Kontrola jakości w procesach magazynowych
 • Sposoby na wydajniejsze zarządzanie magazynem
 • Zmiany zachodzące w produktach w czasie ich przechowywania
 • Vademecum organizacji zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.
IV. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 
Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertami
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
19 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument