PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Wywiad ze źródeł osobowych (Human Intelligence, HUMINT): jak rozmawiać z ludźmi by pozyskać wartościowe biznesowo informacje?

Wywiad ze źródeł osobowych (Human Intelligence, HUMINT): jak rozmawiać z ludźmi by pozyskać wartościowe biznesowo informacje?

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 24 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 24 stycznia 2017

31 .01.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Cel warsztatu

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy oraz stworzenie warunków do rozwoju umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzenia profesjonalnego i legalnego wywiadu biznesowego.

Grupa docelowa

Warsztat ten jest adresowany do osób chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o konkretnych firmach – konkurentach, dostawcach, klientach, partnerach.

W szczególności zapraszamy przedstawicieli działów: rozwoju biznesu, sprzedaży, marketingu, zakupów, inwestycji, public relations, rekrutacji, strategii i analiz, zarządzania informacją i wiedzą, wywiadu rynkowego, bezpieczeństwa, obsługi i utrzymania klienta, windykacji, reklamacji, audytu wewnętrznego.

Metody pracy

Warsztat ten będzie prowadzony w praktyczny i angażujący sposób:

 • ok. 50% czasu poświęcimy na ćwiczenie umiejętności prowadzenia wywiadów,
 • ok. 20% czasu poświęcimy na omówienie efektów ćwiczeń i wyciąganiu wniosków,
 • ok. 30% czasu poświęcimy na interaktywną prezentację w celu przekazania wiedzy.

Wymagania


Udział w warsztacie wymaga wyjścia z własnej strefy komfortu i aktywnego udziału w ćwiczeniach z prowadzenia wywiadu oraz dzielenia się własnymi wnioskami i spostrzeżeniami na forum grupy.

Korzyści
Uczestnik tego warsztatu:
 • będzie wiedział, jak wykorzystać wywiad ze źródeł osobowych do celów biznesowych,
 • wielokrotnie przećwiczy na bezpiecznym gruncie prowadzenie wywiadu w różnych sytuacjach,
 • będzie potrafił sformułować główne pytania wywiadowcze w precyzyjny sposób,
 • będzie potrafił dokonać doboru najbardziej adekwatnych źródeł osobowych pod dany projekt,
 • będzie potrafił przygotować i przeprowadzić prosty projekt wywiadu ze źródeł osobowych,
 • pozna specyfikę prowadzenia wymagającego wywiadu targowego i konferencyjnego,
 • zyska szansę na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami oraz z prowadzącym.
Program

Wprowadzenie do wywiadu ze źródeł osobowych (ang. Human Intelligence, HUMINT).

 • Czym jest wywiad ze źródeł osobowych i jaką rolę pełni w wywiadzie biznesowym?
 •  Jakie są etapy realizacji projektu wywiadowczego i czym cechuje się idealny raport?
 • Jak dobrze sformułować tzw. główne pytania wywiadowcze (ang. Key Intelligence Questions)?
 • Jakie są etapy przygotowywania i realizacji projektu wywiadu ze źródeł osobowych?
 • Jakimi metodami tworzyć listy osobowych źródeł informacji?
 • Jak profesjonalnie oceniać osobowe źródło informacji oraz treść informacji?
 • Jakie są naturalne cechy ludzkie, na które niemal zawsze możemy „liczyć” prowadząc wywiad?
 • Jakie są motywy udzielania informacji przez osobowe źródła informacji?

Jak prowadzić wywiad ze źródłem osobowym aby osiągnąć zamierzony cel?

 • Jakie są podstawowe techniki prowadzenia wywiadu?
 • Jak tworzyć efektywne legendy do prowadzenia wywiadów osobowych?
 • Jak prowadzić wywiad nie przekraczając norm prawnych i etycznych?
 • Co to jest kalibracja osobowego źródła informacji i jak to robić?
 • Jak identyfikować symptomy kłamstwa podczas rozmowy ze źródłem osobowym?
 • Jak radzić sobie z typowymi wyzwaniami podczas wywiadu?
 • Czym się różni wywiad prowadzony osobiście od wywiadu prowadzonego telefonicznie?

Praktyka prowadzenia wywiadów w wybranych sytuacjach biznesowych (ćwiczenia i symulacje)

 • pracownik administracji,
 • pracownik klienta,
 • pracownik dostawcy,
 • pracownik konkurenta,
 • pracownik działu sprzedaży firmy macierzystej,
 • pracownik firmy macierzystej wcześniej zatrudniony u konkurenta,
 • uczestnik branżowych targów i konferencji.

Harmonogram szkolenia


10:00-12:00  warsztat       
12:00-12:3   przerwa (obiad)   
12:30-14:15  warsztat        
14:15-14:30  przerwa (kawa)   
14:30-16:00  warsztat       
Eksperci
dr Adam Kowalik
Doświadczony menedżer, trener i konsultant specjalizujący się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym i zarządzaniu wiedzą. Realizuje jednorazowe projekty, zapewnia stałe wsparcie, prowadzi szkolenia i warsztaty. Dostarcza niezależne analizy i wartościową wiedzę do decyzji i działań strategicznych, operacyjnych, taktycznych.   W latach 2006-2016 w firmie doradczej Ernst & Young zarządzał zespołem, który zrealizował ponad 2000 projektów oferując kadrze zarządzającej wsparcie wywiadowcze w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Prowadził także projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji typu "war-gaming" i "trade-show". Wcześniej był kierownikiem projektu zarządzania wiedzą w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM (2001-2006).   Kieruje studiami podyplomowymi „Strategiczny wywiad biznesowy” oraz „Bezpieczeństwo biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego. Założył i przewodniczył polskiemu oddziałowi stowarzyszenia Strategic and Competitive Intelligence Professionals (2012-2015). Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał od SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014).   Jest absolwentem kierunku zarządzania i marketingu w SGH (1997-2001) i stypendystą programu CEMS w NSEBA. Doktorat z zarządzania wiedzą obronił w SGH (2006). Posiada licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwija swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
31 .01.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument