PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Wypełnianie dokumentu JEDZ – szkolenie praktyczne dla Wykonawców i Zamawiających

Wypełnianie dokumentu JEDZ – szkolenie praktyczne dla Wykonawców i Zamawiających

CENA:
650 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 maja 2018
790 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 maja 2018

23 .05.2018
I dzień 09:00-17:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Korzyści
Program
1. Podstawa prawna funkcjonowania JEDZ,
2. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ,
3. Warsztat z przygotowywania JEDZ na podstawie przykładowych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przygotowanie dokumentu przez Zamawiającego),
4. Warsztat z wypełniania JEDZ na podstawie informacji zawartych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wypełnianie dokumentu przez Wykonawców)
5. Wyjaśnianie, uzupełnianie i poprawianie JEDZ na wezwanie Zamawiającego,
6. Składanie dokumentów w celu potwierdzenia oświadczeń zawartych w JEDZ,
7. Procedura weryfikacji, uzupełniania i wyjaśniania rozbieżności pomiędzy dokumentami potwierdzającymi okoliczności zawarte w JEDZ a oświadczeniami z JEDZ,
8. Braki w JEDZ a środki ochrony prawnej.
Eksperci
Paweł Faczyński
Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkasetpostępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania - w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień
Więcej
Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
23 .05.2018
I dzień 09:00-17:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin


Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument