PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Uprawnienia kierownicze w praktyce zarządzania - przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, zarządzanie

Uprawnienia kierownicze w praktyce zarządzania - przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, zarządzanie

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 20 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 20 listopada 2017

27-28.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zapraszamy do udziału w przekrojowym szkoleniu, podnoszącym poziom wiedzy praktycznej i kompetencje osób kierujących innymi.

Omawiane zostaną zarówno kwestie formalno-prawne, związane z efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami.  
 
Szkolenie adresowane jest do kierowników wszystkich szczebli w organizacjach każdego typu.
Korzyści
Program
Dzień 1

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze - podstawy prawne, podstawy zarządcze
 • Kluczowe zapisy - w regulaminach i innych przepisach
 • Uprawnienia w stosunku do innych podmiotów (współpracujących, na umowy zlecenia itp.)
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem - co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika - uświadomienie statusu
 

Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 
 • Ćwiczenie – jakie role wykonuję jako kierownik
 • Kierowanie pracownikami - najważniejsze "role"
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami - dopuszczalny zakres ingerencji
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie i obszary, w których ona występuje
 • Pracownicze podporządkowanie pracodawcy – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony - podwładny
 • Konflikty od strony prawnej
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja
 • Przyczyny konfliktów
 • Rola menedżerów w radzeniu sobie z konfliktami w miejscu pracy
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Obowiązki pracowników w sytuacji zagrożenia konfliktem
 • Od konfliktu do mobbingu – dlaczego musimy identyfikować i ograniczać konflikty

Realizacja uprawnień kierowniczych - przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego - konsekwencje)
 • Zadaniowość - co oznacza w praktyce - formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce
 • Spotkania i narady - zasady przekazywania (i odbioru) informacji
 • Zebranie jako określona sytuacja społeczna - konsekwencje
 • Sprawdzone metody i techniki – porządek spotkania
 • Kolejność – ważność w trakcie spotkań
 • Uczestnicy zebrania/spotkania- podział ról
 • Krytyka i opór podwładnych - przełamywanie
Dzień 2

Realizacja uprawnień kierowniczych - prowadzenie zespołu i wzmacnianie lojalności podwładnych

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Przewodzenie zespołowi – budowanie autorytetu
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości
 • Wskaźniki efektywności pracy zespołowej
 • Kierownik - jaki powinien być – dzisiejsze standardy i zasady
  • - zasada 1 - nie być problemem dla podwładnych
  • - zasada 2 - "ludzie patrzą"
  • - zasada 3 - właściwe pojęcie tzw. dyscypliny
  • - zasada 4 - opisuj cel i tłumacz znaczenie
 • Jak można wpływać na wyniki
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Działać - zamiast odwlekać
 • Wiarygodność i autorytet przełożonego – wzmacnianie w praktyce
 • Ćwiczenie/ test – czy mam autorytet

Realizacja uprawnień kierowniczych - efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny, czy obowiązek - uzasadnienie dla ocen
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem - egzekwowanie poleceń, rozliczanie - prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika - gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować
 • Dyscyplinowanie pracownika - sytuacje skrajne
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie

Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja - jej właściwe rozumienie
 • Prawne podstawy motywacji - prawo pracy i normy pracodawcy
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie…
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi - różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną
 • Jak przyznawać premie i podwyżki  – jak rozmawiać o wysokości gratyfikacji
 • Motywacja płacowa i pozapłacowa – jakie rozwiązania są naprawdę konieczne
 • Jak wyróżniać pracowników - czy wszystkich należy traktować "tak samo"?
 • Roszczeniowość pracowników - jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość
 Podsumowanie szkolenia
 • Obowiązujące standardy kierowania – zestawienie
 • Stosowanie uprawnień kierowniczych - rekomendacje
Eksperci
Jarosław Marciniak
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą.  Właściciel firmy HR Audytor, stale współpracuje z firmą Wolters Kluwer, od 15 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Od 24 lat zajmuje się zarządzaniem - zarówno w sektorze administracji jak i w przedsiębiorstwach - jako menedżer personalny, konsultant i trener. Obszarem jego aktywności jest przede wszystkim kompleksowa problematyka pracy kadrowej (audyty, analizy), regulacje wewnętrzne w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy zarządzania, ocen i motywacji. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, WYNAGRODZEŃ I STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 i 2016; REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 i 2013 - kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydana w lipcu 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE). W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracował również autorskie narzędzia w obszarze zarządzania ludźmi i pracą - procedury, formularze, zestawy wskaźników, raporty.   Jarosław Marciniak od 12 lat jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania anomii pracowniczej, w szczególności mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Był m.in. ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”,  członkiem rządowego zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi . Jest autorem kilku
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
27-28.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument