PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Umowy IT: UMOWY wdrożeniowe i usługowe

Umowy IT: UMOWY wdrożeniowe i usługowe

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 10 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 10 listopada 2016

17-18.11.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:45
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów przygotowywania i negocjacji umów wdrożeniowych. Nawet najlepsza umowa nie zagwarantuje sukcesu projektu wdrożeniowego, ale zła umowa może skutecznie utrudnić jego realizację. Z kolei usługi IT to bardzo szeroka kategoria, obejmująca zarówno utrzymanie pojedynczego systemu informatycznego, jak i złożone działania mające na celu outsourcing struktur IT, czy też usługi związane z chmurą obliczeniową. W konsekwencji każda umowa dotycząca usług IT jest „szyta na miarę”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • dyrektorów IT,
 • osoby odpowiedzialne za nabywanie i zarządzenie oprogramowaniem komputerowym, sprzętem IT oraz usługami informatycznymi,
 • adwokatów, radców prawnych i prawników wewnętrznych.
Korzyści
 • najlepsze praktyki dotyczące konstruowania kluczowych elementów umów (przedmiot umowy, zarządzanie wdrożeniem, procedura odbiorów,
 • zasady dostosowywania umowy do metodyki projektowej,
 • metody zagwarantowania odpowiednich uprawnień do korzystania z oprogramowania.
 • praktyczne wskazówki dotyczące definiowania parametrów świadczenia usług i odpowiedzialności za ich niedochowanie
Program
Umowy wdrożeniowe:

1) Własność intelektualna w realiach IT

 • Co jest chronione?
  • ochrona oprogramowania komputerowego
  • ochrona innych elementów (dokumentacja, konfiguracja, bazy danych)
 • Metoda uzyskania praw (nabycie autorskich praw majątkowych, licencja, tzw. legalny użytkownik)
 • Kluczowe postanowienia w umowach
  • pola eksploatacji
  • chwila uzyskania praw                                
  • trwałość umowy licencyjnej
  • dostęp do kodów źródłowych

2) Konstrukcja umowy

 • po co nam umowa?
 • umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?
  • wybór metodyki a konstrukcja umowy, czyli Agile vs. Waterfall

3) Treść umowy wdrożeniowej

 • Prace analityczne a przedmiot umowy
 • Zarządzanie wdrożeniem
  • Bieżąca współpraca
  • Zmiany umowy, czyli elastyczność vs. dyscyplina
 • Podwykonawcy i personel
 • Procedury odbioru i testów
 • Współdziałanie zamawiającego
 • Wynagrodzenie
  • Ryczałt vs. time&material
 • Dane osobowe

4) Odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność za wady
  • Rękojmia i gwarancja
  • Inne regulacje
 • b) Odpowiedzialność zamawiającego wobec wykonawcy
  • Skutki braku współdziałania
 • c) Metody regulowania odpowiedzialności
  • Ograniczenia zakresu odpowiedzialności
  • Ograniczenia kwotowe
  • Kary umowne

5) Możliwość „wyjścia” z projektu

 • Prawo odstąpienia
  • Przesłanki odstąpienia
  • iZe skutkiem „na przyszłość” czy „od początku”
 • Skutki odstąpienia
  • Rozliczenia stron, czyli czy da się „zwrócić system”?
  • Odstąpienie od umowy a kary umowne
Umowy usługowe:

1) Typy umów usługowych

 • Od „klasycznych” umów serwisowych przez chmurę obliczeniową po outsourcing

2) Przygotowania do zawarcia umowy

 • Co ustalić przed zawarciem umowy?
 • Audyt prawny, biznesowy i techniczny: kiedy warto go przeprowadzić i co może przynieść?

3) Treść umowy

 • Usługa czyli…
  • Jak opisać przedmiot usługi/
  • Jak weryfikować czas pracy i jakość
 • Zarządzanie zakresem umowy
 • Podwykonawcy i personel
  • Czy wolno „podzlecać” prace?
 • Współdziałanie zamawiającego
 • Podejście do wynagrodzenia
 • Dane osobowe

4) Odpowiedzialność

 • Sposoby definiowania SLA
 • Metody regulowania odpowiedzialności
  • Ograniczenia zakresu odpowiedzialności
  • Ograniczenia kwotowe
  • Kary umowne a „obniżka wynagrodzenia”

5) Własność intelektualna w umowie

 • Metody zapewniania uprawnień
 • Czy każdy system można powierzyć zewnętrznemu podmiotowi?
 • Pułapki w umowach licencyjnych

6) Zakończenie współpracy

 • wypowiedzenie umowy
  • Przesłanki wypowiedzenia w przepisach i w umowach
  • Trwałość umowy – perspektywa dostawcy i zamawiającego
 • Skutki wypowiedzenia
  • Procedury wyjścia z umowy (exit plan)
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
17-18.11.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:45
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument