PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 12 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 12 października 2016

19 .10.2016
I dzień 10:00-16:15
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zorganizowania i przeprowadzenia badania empirycznego w wybranej dziedzinie. Umiejętności te będą skierowane na wybór rodzaju badania adekwatnego do celu badania i postawionych hipotez badawczych, zdefiniowanie zbiorowości badanej, ustalenie zakresu pojęciowego, definicji i klasyfikacji badanych cech, zaprojektowania tablic wynikowych, wyboru adekwatnej do typu populacji techniki pomiaru, przygotowania zaplecza technicznego i organizacyjnego, wyboru sposobu kontroli realizacji badania, ustalenia harmonogramu prac oraz metody prezentacji wyników.
Korzyści
Program

Panel I: Projektowanie badań –zarządzanie procesem

1. Ramy analityczne
2. Model realizacji badania
3. Podejścia badawcze

Panel II: Badania ilościowe w praktyce

1. Techniki badań ilościowych
2. Organizacja procesu badawczego
3. Baza danych
4. Podejścia analityczne

Panel III: Badania jakościowe w praktyce

1. Techniki badań jakościowych
2. Organizacja procesu badawczego
3. Realizacja
4. Analiza
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
19 .10.2016
I dzień 10:00-16:15
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument