PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Służebność przesyłu w praktyce

Służebność przesyłu w praktyce

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 02 czerwca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 02 czerwca 2017

09 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie jest dedykowane dla pracowników przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych oraz właścicieli nieruchomości zmierzających do uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych na swoich gruntach. Szkolenie będzie prowadzone metodami interaktywnymi. Prelegent przedstawi aktualny stan prawny w zakresie służebności przesyłu ze wskazaniem praktycznych przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych i organów administracji. W trakcie szkolenia wykorzystane będą studia przypadków, a w trakcie wykładu główny nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne.
Korzyści
Program

1. Służebność przesyłu w orzecznictwie

 • Pojęcie urządzeń przesyłowych
 • Pas służebności/technologiczny/eksploatacyjny jako główny problem przy ustanawianiu służebności przesyłu
 • Case study
 • (czym jest pas służebności? Czemu służy? Jakie ograniczenia powoduje po stronie właścicieli nieruchomości? Jak prawidłowo go określić?)
 • Prawo własności urządzeń przesyłowych
 • Pojęcie części składowej
 • Definicja celu publicznego

2. Postępowanie ugodowe i negocjacje

 • Sposób prowadzenia negocjacji
 • Case study (symulacja rozmów negocjacyjnych)
 • Zawezwanie do próby ugodowej jako forma przerwania biegu zasiedzenia

3. Administracyjne tryby ustanawiania służebności

 • Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej
  • Decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  • Pozwolenie na budowę
  • Decyzje ooś
  • Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości
  • Postępowanie administracyjne dla realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Wywłaszczenie nieruchomości, ograniczenie własności nieruchomości i odszkodowanie

4. Pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • Wysokość wpisu
 • Terminy przedawnienia roszczenia
 • Zasady przygotowania pism procesowych
 • Dowody

5. Zasady prowadzenia postępowania sądowego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu

 • Rola biegłych w postępowaniu i zasady ich powoływania
 • Wysokość wynagrodzenia – zasady ustalania (standardy stosowane przez rzeczoznawców majątkowych)
 • Dowody w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu
 • Zasady ponoszenia kosztów postępowania
 • Ujawnianie służebności przesyłu w księdze wieczystej

6. Zasiedzenie służebności przesyłu

 • Dobra i zła wiara przedsiębiorstw przesyłowych
 • Upływ czasu niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia
 • Nieprzerwane posiadanie służebności
 • Aktualne orzecznictwo w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu
Eksperci
dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska
Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE.  Współpracuje z kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Łączy wiedzę ekspercką w dziedzinie pomocy publicznej z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych. Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej po stronie zamawiających jak i wykonawców, prowadzi postępowania odwoławcze od czynności zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Dobrzyńska – Dąbska analizuje kwestie związane z występowaniem pomocy publicznej w transakcjach fuzji i przejęć, projektach nabywania środków trwałych i inwestycji budowlanych z dotacji unijnych, sprawach dotyczących gwarancji i poręczeń udzielanych ze środków publicznych oraz pomocy regionalnej i de minimis.  Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości. Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Jest wykładowcą Prawa gospodarczego
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
09 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument